Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kurum imajının oluşum sürecinde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.