FBE, Doktora, Elektrik Elektronik Mühendisliği Koleksiyonu: Güncel gönderi