2010, Cilt 1, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Akçay, M. Emre; Uzun, Yusuf; Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Bu çalışma, Malazgirt (Muş) yöresinin makromantar çeşitliliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 2007-2008 yıllarında toplanan örneklerle ilgili yapılan makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda, Agaricomycetes ...
 • Kalyoncu, Fatih; Oskay, Mustafa; Kalmış, Erbil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010-04)
  Bu çalışmada, Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesinden toplanan 21 yabani makrofungus türünden (Agaricus bresadolanus, Auricularia auricula-judae, Chroogomphus rutilus, Fomes fomentarius Ganodermalucidum, Gloeophyllum ...
 • Sesli, Ertuğrul (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Türkiye mikotası için üç yeni kayıt, Asterophora parasitica (Fr.) Singer (Lyophyllaceae), Hygrocybe acuta F.H. Møller (Hygrophoraceae) ve H. calyptriformis (Berk.) Fayod var. calyptriformis (Hygrophoraceae) tanımlanmış, ...
 • Demirel, Gönül; Kaşık, Gıyasettin; Öztürk, Celaleddin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Kestel Ormanlarında (Konya-Türkiye) yapılan taksonomik araştırmaların sonucunda 6 cinse ait 6 cıvıkmantar taksonu üzerinde taksonomik incelemeler yapılmış ve 5 taksonun bu çalışmanın parçası olduğu yüksek lisans teziyle ...

View more