Browsing Mantar Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uzun, Yasin; Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  The hypogeous and angiocarpic Lactarius Pers species, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn (Russulaceae) is recorded for the first time from Turkey. The taxon is described briefly and photographs related to ...
 • Çolak, Ömer Faruk; Şen, İsmail; Alkan, Nurdan; Işıloğlu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015)
  In this study, Peziza punctispora (Pfister) Donadini, collected from sweetgum forest is reported for the first time from Turkey. A short description of taxon and macroand microphotographs are presented.
 • Akata, Ilgaz; Gürkanlı, Cem Tolga (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018-04)
  This study is based on the clathroid fungi samples collected from Edirne province in November 2017. As a result of field and laboratory studies, Colus hirudinosus Cavalier & Séchier belonging to the family Phallaceae Corda ...
 • Doğan, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018)
  Schenella pityophila (Malençon & Riousset) Estrada & Lado was reported from Muğla during field studies in 2017 as a new record for Turkish mycobiota. This species is characterized by a hypogeous basidioma and the difference ...
 • Akata, Ilgaz; Halıcı, Mehmet Gökhan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Lycoperdon radicatum Durieu & Mont. is reported from Turkey for the first time. A short diagnosis, photographs ecology and distribution of the species are provided and discussed briefly.
 • Sesli, Ertuğrul; Contu, Marco; Helfer, Stephan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012)
  Fungal specimens were collected in Hıdırnebi (Trabzon) in September 2010. According to current studies, Laccaria macrocystidiata is recorded first time for the Turkish Mycota. The new record is illustrated and briefly ...
 • Işık, Hakan; Türkekul, İbrahim (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018-04)
  Bu çalışmada, Tokat yöresinden toplanan mantar örnekleri Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel olarak teşhis edildi ve Türkiye mikotası için ilk kez kaydedildi. Yeni rapor edilen türün kısa tanımı, fotoğrafları, lokalitesi, ...
 • Selçuk, Faruk; Ulukapı, Merve; Gündoğan, Tuğba (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018)
  Macrophoma strobi (Berk. & Broome) Berl. & Voglino has been identified on fallen cones of Pinus sylvestris L. and it has been recorded first time for Turkey mycobiota. The samples are deposited at the Ahi Evran University, ...
 • Sesli, Ertuğrul; Moreno, Gabriel; Altes, Alberto (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  Fruiting bodies were collected in Trabzon province in 2009 and 2010. Macroscopic and microscopic studies were performed on the dried specimens. Surface structures of the spores of Geastrum rufescens Pers. (Geastraceae ...
 • Güngör, Halil; Solak, Mehmet Halil; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa; Kalmış, Erbil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015)
  Bu çalışmada 2006-2008 yılları arasında Adana ve Mersin illerinden toplanan mantar örneklerinin teşhisi amaçlanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonrasında 24 familya ve 2 bölüme ait 38 takson teşhis edilmiştir. Bu ...
 • Baba, Hayri; Zümre, Murat (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015)
  Bu çalışmada 2013 -2014 yılları arasında Alan Yaylasından doğal ortamından ve laboratuvarda Nem Odası Tekniği ile Miksomisetler elde edilmiştir. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu 10 familya ve 15 cinste toplam 27 tür ...
 • Acar, İsmail; Uzun, Yusuf (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Morchella species that are known as "Kuzu göbeği" in many regions of Turkey are among the mushrooms consumed all around the world. Moreover, Morels are a group of mushrooms attracting people's interest because of its high ...
 • Pekşen, Aysun; Yamaç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Mantar yetiştiriciliğinde üretim sonrasında ortaya çıkan materyale atık veya kullanılmış mantar kompostu/substratı (AMS) adı verilmektedir. Her geçen yıl artan mantar üretimi, hasattan sonra atık haline gelen kompost ...
 • Yamaç, Mustafa; Pekşen, Aysun (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Yenebilir ve tıbbi özellikli makrofungusların üretimi, dünya genelinde en yüksek miktarda gerçekleştirilen katı faz fermentasyonu uygulamasıdır. En fazla üretimi yapılan mantar türleri Agaricus bisporus, Pleurotus türleri ...
 • Bıyık, H. Halil; Çoban, Esin Poyrazoğlu; Geroğlu, Yusuf; Kırgız, Ilgıt (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Termofilik mayaların izolasyonu için Aydın ili Buharkent ilçesi Bereket Jeotermal tesislerinin çevresindeki toprak ve su örnekleri materyal olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ve analizler sonucunda, izolatların %98 ...
 • Bahadır, Nurcan; Asan, Ahmet; Şen, Burhan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  Bu çalışmada 6 mikrofungus türü (Penicillium janthinellum, Penicillium chrysogenum, Penicillium aurantiogriseum, Aspergillus niger, Aspergillus wentii, Aspergillus terreus) kullanılmış, standart 4 besiyeri (CYA, RB, MEA ...
 • Eren, Ayşe; Akyüz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018)
  Bu çalışmada, Ülkemizde doğal olarak yetişen (Terfezia boudieri, Picoa juniperi ve P. lefebvrei) ve ticari öneme sahip (Pleurotus ostreatus, P. florida, P. sajor-caju, P. eryngii ve Agaricus bisporus) farklı yenen makrofungus ...
 • Kalyoncu, Fatih; Oskay, Mustafa; Kalmış, Erbil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010-04)
  Bu çalışmada, Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesinden toplanan 21 yabani makrofungus türünden (Agaricus bresadolanus, Auricularia auricula-judae, Chroogomphus rutilus, Fomes fomentarius Ganodermalucidum, Gloeophyllum ...
 • Akçay, Mustafa Emre; Uzun, Yusuf (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışmada Belonidium mollissimum (Fuckel) Raitv. türü ülkemiz mikobiyotası için yeni kayıt olarak sunulmuştur. Türün kısa betimi, makro ve mikro morfolojilerine ilişkin fotoğrafları verilmiştir.
 • Şen, İsmail; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2014)
  Bigadiç (Balıkesir) yöresinde farklı lokalitelerden 2009-2010 yılları arasında 64makrofungus örneği toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda, 2 bölüm ve 19 familya dadağılım gösteren 48 takson belirlenmiştir.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account