Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için Mantar Dergisi listeleme

Yayın tarihi için Mantar Dergisi listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Demirel, Gönül; Kaşık, Gıyasettin; Öztürk, Celaleddin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Kestel Ormanlarında (Konya-Türkiye) yapılan taksonomik araştırmaların sonucunda 6 cinse ait 6 cıvıkmantar taksonu üzerinde taksonomik incelemeler yapılmış ve 5 taksonun bu çalışmanın parçası olduğu yüksek lisans teziyle ...
 • Sesli, Ertuğrul (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Türkiye mikotası için üç yeni kayıt, Asterophora parasitica (Fr.) Singer (Lyophyllaceae), Hygrocybe acuta F.H. Møller (Hygrophoraceae) ve H. calyptriformis (Berk.) Fayod var. calyptriformis (Hygrophoraceae) tanımlanmış, ...
 • Akçay, M. Emre; Uzun, Yusuf; Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Bu çalışma, Malazgirt (Muş) yöresinin makromantar çeşitliliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 2007-2008 yıllarında toplanan örneklerle ilgili yapılan makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda, Agaricomycetes ...
 • Mumcu, Hanım Sinem Kızılyaprak; Asan, Ahmet; Ökten, Suzan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Bu çalışmada, Selimiye camii kütüphanesinde bulunan 15., 16., ve 17.yy dan kalma el yazması eserlerde karşılaşılan mikrobiyoloji kökenli bozulmalara neden olan mikrofungusların tespiti; aylık, mevsimsel ve meteorolojik ...
 • Şenkardeşler, Ayhan; Aysel, Veysel (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  IAP yöntemi uygulanarak Karaburun Yarımadası'ndaki hava kalitesi belirlenmiştir. Çalışma alanı 91 üniteye ayrılmış ve zeytin ağaçları (Olea europea) üzerinde yaşayan epifitik likenlerin frekansı analiz edilmiştir. IAP ...
 • Kaşık, Gıyasettin; Aktaş, Sinan; Öztürk, Celaleddin; Doğan, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  The material of this study composes macrofungi specimens have been collected from different localities in Gevne Valley between 2000-2003 particularly during the months of autumn and spring. As a result of the field and ...
 • Akata, Ilgaz; Halıcı, Mehmet Gökhan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  Lycoperdon radicatum Durieu & Mont. is reported from Turkey for the first time. A short diagnosis, photographs ecology and distribution of the species are provided and discussed briefly.
 • Kalyoncu, Fatih; Oskay, Mustafa; Kalmış, Erbil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010-04)
  Bu çalışmada, Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesinden toplanan 21 yabani makrofungus türünden (Agaricus bresadolanus, Auricularia auricula-judae, Chroogomphus rutilus, Fomes fomentarius Ganodermalucidum, Gloeophyllum ...
 • Gezer, Kutret; Kaygusuz, Oğuzhan; Soylu, Uğur; Ermiş, Ahmet (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  Bu çalışma, Çamlık Mesire Alanı (Denizli) makrofungus biyoçeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2009-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları ile 158 makrofungus örneği toplanmıştır. Makroskobik ve mikroskobik ...
 • Solak, Mehmet Halil; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  The materials of this study comprise macrofungi specimens collected from different localities in Osmaniye Province in the years of 2006 and 2008. As a result of field and laboratory studies, 52 taxa under 25 families ...
 • Kaşık, Gıyasettin; Uçar, Serdar; Aktaş, Sinan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  İskilip (Çorum) ilçesinin farklı lokalitelerinden, 2003-2005 yılları arasında 143 makrofungus örneği toplanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışması sonucu 2 bölüm ve 17 familyaya ait 53 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan ...
 • Bahadır, Nurcan; Asan, Ahmet; Şen, Burhan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  Bu çalışmada 6 mikrofungus türü (Penicillium janthinellum, Penicillium chrysogenum, Penicillium aurantiogriseum, Aspergillus niger, Aspergillus wentii, Aspergillus terreus) kullanılmış, standart 4 besiyeri (CYA, RB, MEA ...
 • Özkan, Cem; Bahadır, Ayşenur; Karaduman, Ayşe Betül; Özbulut, Necla; Yamaç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  Bu çalışmada, Fındıksuyu Köyü’ nden (Geyve-Sakarya) toplanarak dikaryotik misel formunda izole edilen Polyporus squamosus OBCC 5003 suşunun misel gelişimi üzerine farklı sıcaklık ve pH değerleri ile besiyeri içeriğinin ...
 • Erdoğdu, Makbule; Elşad, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  Bu çalışmanın materyallerini 2005-2006 yıllarında, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı’nda Carpinus L. cinsi üzerinden toplanan mikrofunguslar oluşturmaktadır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu Carpinus cinsine ait ...
 • Pekak, Canan; Kaşık, Gıyasettin; Demirel, Gönül (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  In this study, the amount of water, dry matter, total oil and mineral material contents of Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair and Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. mushrooms collected in Kestel Konya district were ...
 • Baba, Hayri (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012)
  Bu taksonomik çalışma Antakya (Hatay) merkez ve yakın çevresinden 2010 ve 2011 yılları arasında toplanan örnekler üzerinde yapılmıştır. Doğal ortamdan bitkisel substratlar, kabuk, döküntü materyaller, yaprak odun ve canlı ...
 • Sesli, Ertuğrul; Contu, Marco; Helfer, Stephan (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012)
  Fungal specimens were collected in Hıdırnebi (Trabzon) in September 2010. According to current studies, Laccaria macrocystidiata is recorded first time for the Turkish Mycota. The new record is illustrated and briefly ...
 • Metin, İsmail; Güngör, Halil; Çolak, Ömer Faruk (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  Türkiye her ne kadar bir sanayi ülkesi olsa da tarım ürünleri ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarım ürünlerinden elde edilen gelir ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yenen ve tıbbi öneme ...
 • Baba, Hayri; Alkan, Sinan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  Bu taksonomik çalışmada, 2011 yılında Antakya (Hatay) makromantarları toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucu ve divisiosunda 87 takson rapor edilmiştir. Belirlenen türlerin yayılışı, habitatı ve toplama ...
 • Kaşık, Gıyasettin; Öztürk, Celaleddin; Aktaş, Sinan; Alkan, Sinan; Eroğlu, Gönül (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte insanların besin kaynaklarının yetersiz kalması son yıllarda büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle insanlar hızlı, çabuk ve kolay gıda üretme yolları aramaktadırlar. Bu anlamda ...