Selcuk University Digital Archive Systems

7-12 yaş çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma değerlerinin hadisler ışığında öğretimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Okumuşlar, Muhiddin tr_TR
dc.contributor.author Erhun, Halil
dc.date.accessioned 2014-08-27T07:33:52Z
dc.date.available 2014-08-27T07:33:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Erhun, H. (2010). 7-12 yaş çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma değerlerinin hadisler ışığında öğretimi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38
dc.description.abstract Eğitim ve öğretim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç belli dönemlerden oluşmaktadır. Bunlardan biri de ilkokul çağını içeren 7-12 yas dönemidir. Özellikle bu dönemde öğrenilenlerin çocuğun üzerinde hayatı boyunca önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, 7-12 yas dönemi çocuklarına paylaşma ve yardımlaşma değerinin bazı hadislerle öğretilmesi konusu incelenmiştir. İlk olarak çocukların bedensel, bilişsel, sosyal, ahlaki, dini ve duygusal gelişim özellikleri ele alınmaktadır. Sonrasında değer kavramı, değerlerin özellikleri, değerlerin işlevleri ve değerlerin tasnifi üzerinde durulmaktadır. Bunun ardından da paylaşma ve yardımlaşma değerini bazı baslıklar oluşturarak hadislerden hareketle çocuğa öğretilmesi konusu ele alınmıştır. Paylaşma ve yardımlaşma değerinin farklı boyutları hadisler temel alınarak incelenmiştir. Bu bakımdan bazı hadislerde maddi boyut ön planda olarak açıklamalar yapılırken, bazı hadislerde de manevi boyut yani acı, sevinç, üzüntü, ilim, bilgi gibi konular ön planda yer almıştır. Hadisler çocuklar eğitilirken onların gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Sonuç olarak hadisler bir kaynak olarak kullanıldığında her zaman çocukların davranışlarını olumlu yönde etkiledikleri görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Teaching and learning is a process that continues lifetime. This process consists of certain periods. The one of these periods is the 7-12 age groups including primary school term. It is known that the education in this period have a significant impact on the child's lifetime. In this study, it has been researched that sharing and helping for the kids ages of 7-12 are taught by related hadiths. Firstly, kids’ physical, intellectual, social, ethic, religious and emotional development have been studied. Then, concept of value, features of values, functions of values, classification of values are emphasized. After that the values of sharing and helping by creating some topics in the hadith to be taught to children have been discussed. The different sides of helping and sharing values are investigated on the basis of the hadiths. In some hadiths physical ways have been highlighted. In some hadith spiritual ways such as sadness, happiness, knowledge subjects have been highlighted. Hadiths play very important role in kids’ development when they are taught. As a result of that hadiths are always influencing the kids’ behavior in a positive way that seems to be a resource which should be used.
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Değer tr_TR
dc.subject Değer eğitimi tr_TR
dc.subject İlkokul dönemi tr_TR
dc.subject Hadis öğretimi tr_TR
dc.subject Value education tr_TR
dc.subject Primary school team tr_TR
dc.subject Hadith education tr_TR
dc.subject Value
dc.title 7-12 yaş çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma değerlerinin hadisler ışığında öğretimi tr_TR
dc.title.alternative Helping and sharing values teaching kids who are 7-12 age group in the light of the hadiths tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account