Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Thermophoresis and chemical reaction effects on non-Darcy MHD mixed convective heat and mass transfer past a porous wedge in the presence of suction or injection

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.