Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Exact traveling wave solutions of the (2+1) dimensional boussinesq equation

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.