Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı marjinal bitim tiplerinin seramik kronların kenar sızıntısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnan, Özgür
dc.contributor.author Akın, Ceyda
dc.date.accessioned 2017-01-12T08:02:42Z
dc.date.available 2017-01-12T08:02:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Akın, C. (2014). Farklı marjinal bitim tiplerinin seramik kronların kenar sızıntısına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3820
dc.description.abstract Tam seramik kronlar biouyumlulukları ve estetik görünümleri nedeniyle anterior ve posterior dişlerde başarıyla kullanılmaktadır. Mikrosızıntı, tam seramik kronların klinik başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bu restorasyonlar, ısıyla presleme tekniği ve CAD/CAM sistemleri de içeren çeşitli sistemlerle üretilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı ısıyla preslenebilir seramiklerden olan IPS Empress eMax ve CAD/CAM seramiklerden Zirkonzahn restorasyonların mikrosızıntılarını değerlendirmektir. Tam seramik kronlar, iki farklı marjinal bitiş dizaynına sahip dişler üzerinde, iki farklı rezin siman kullanılarak simante edildi. Toplamda 80, her grup için 10 premolar diş kullanıldı. Örneklere 5000 termal siklus uygulandı, %0,5 bazik fuksin ile boyandı ve stereomikroskopta incelenmek üzere kesitler alındı. Verilerin istatistiksel analizi yapıldı. Preparasyon tipleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmazken (p>0,05), tam seramik sistemler ve rezin simanlar arasında mikrosızıntı testlerinde önemli ölçüde fark bulunmuştur (p<0,05). IPS Empress eMax press tam seramik sistem ve RelyX U200 rezin siman önemli ölçüde düşük mikrosızıntı değerleri göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract All-ceramic crowns offer good biocompatibility and esthetics appearence have been used successfully to restore anterior and posterior teeth. Microleakage are important factor that affect the longevity of all-ceramic crowns. These restarations can be fabricated with a variety systems, including the heat-pressed technik and CAD/CAM system. The purpose of this study were to evaluate the microleakage of heat pressed all-ceramic crowns made from IPS Empress eMax and CAD/CAM all ceramic crowns made from Zirkonzahn. All-ceramic crowns were cemented with two different resin cements on the prepared teeth with two different finish lines, chamfer and rounded shoulder. Ten teeth for each group and totally 80 premolar teeth were used. Samples were thermocycled (5000), stained with 0,5% basic fuschine, sectioned and examined under stereomicroscope. Data were statistical analyzed. There were no statistically signifant differences preparations types (p>0,05). However all ceramic systems and resin cements types for microleakage test showed significant difference (p<0,05). IPS Empress eMax press all ceramic systems and RelyX U200 resin cement demonstrated significantly lower microleakage. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 12202020 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dental bonding tr_TR
dc.subject Dental materyaller tr_TR
dc.subject Dental materials tr_TR
dc.subject Dental porselen tr_TR
dc.subject Dental porcelain tr_TR
dc.subject Dental restorasyon tr_TR
dc.subject Dental restoration tr_TR
dc.subject Dental sızma tr_TR
dc.subject Dental leakage tr_TR
dc.subject Dental çimentolar tr_TR
dc.subject Dental cements tr_TR
dc.subject Kompozit reçineler tr_TR
dc.subject Composite resins tr_TR
dc.subject Dental bağlama tr_TR
dc.title Farklı marjinal bitim tiplerinin seramik kronların kenar sızıntısına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The investigation of the marginal microleakage of ceramic veneer crowns' with different finish lines tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account