Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı marjinal bitim tiplerinin seramik kronların kenar sızıntısına etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.