Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Nigella sativanın ratlarda deneysel karbontetraklorür hepatotoksisitesi modelinde koruyucu etkilerinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.