Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

On the recursive sequence x_{n+1}=((x_{n-11})/(1+x_{n-1}x_{n-3}x_{n-5}x_{n-7}x_{n-9}))

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.