Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Solving nonlinear fifth-order boundary value problems by differential transformation method

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.