Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Control of a double-inverted pendulum for nonlinear system

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.