Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

On the norms of Hankel matrices with the Motzkin numbers

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.