Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Rekabet avantajı sağlamada bir araç olarak kümelenme: Konya yazılım ve ARGE firmaları üzerine bir alan araştırması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.