Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Mimarlık Koleksiyonu by Issue Date

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Mimarlık Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Eroğlu, Bahtiyar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990)
 • Tosun, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992)
  Bütün Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de Prefabrikasyon, gün geçtikçe daha çok uygulama alanı bulmaktadır. Büyük yatırımların yapıldığı inşaat sektörünün bu alanında ciddi araştırmalara ihtiyaç vardır. Özellikle geleneksel ...
 • Oral, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993)
  Bu araştırma. dinî mimarinin en önemli yapı birimi, "camii mimarisi'ni, Konya ölçeğinde ve "Cumhuriyet Dönemi" zaman dilimi içinde ele almayı amaçlamaktadır. Böyle bir değerlendirmenin önkoşulu da elbette caminin ve bununla ...
 • Korkmaz, Serra Zerrin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001-01-18)
  Bir kullanıcı konutunu; gereksinmelerini, isteklerini, beklentilerini gerçekleştirebileceği ölçüleri düşünerek yaptırmaktadır. Ancak günümüzde bir çok kullanıcı için bu durumun gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. ...
 • Erdoğan, Gökçen Yorulmaz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-01-09)
  Yangın olayı, çevresel risk taşıyan, sadece çıktığı mahalde kalmayarak tüm binayı hatta eğer kontrol edilemezse gelişerek tüm bir bölgeyi etkileyebilecek bir felakettir. Çalışmamızın bütününde bu büyük felaketi en az zararla ...
 • Kozlu, H. Hale (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-04-16)
  İnsan hayatıyla son derece yakından ilgili ve herşeyden önce yaşama birimleri olan konutlar, sadece mimari ve estetik özellikleri ile değil, yansıttıkları değerlerle de birer belge niteliği taşımaktadırlar. Taş mimarisiyle ...
 • Kol, Hatice Derya (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-08-01)
  Günümüzde eğitim; değişimlere uyum sağlayabilen, çevresiyle bütünleşebilen bir sistemdir. Çağdaş bilgi toplumunda istenilen düzeyde yer alabilmek için eğitimin gelişmesine gereken önem verilmelidir. Her ülkede ekonomik ...
 • Yaldız, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-12-19)
  Tarihi süreç içerisinde, toplumun sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimin bir sonucu olarak, mimari ve kentsel durumu da değişmektedir. Koşulların ve değer yargılarının hızla değiştiği bir toplumda, zaman içerisinde ...
 • Yılmaz, Bilgehan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Bu çalışmada ilköğretim çağına gelmiş engelli çocukların eğitim mekanları incelenmiş, ortopedik, görme ve işitme engelli öğrencilerin temel eğitim okullarındaki durumları değerlendirilmiştir. Engelli ve engelsiz bütün ...
 • Dereli, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-07-22)
  Yapılan korumak ve estetik amaçla uygulanan dış sıvalar; tasarım, uygulama ve kullanımdan kaynaklanan hatalar sonucunda çevresel etkilere karşı dayanımlarını kaybederler. Bunun sonucunda yapı dış sıvalarında hasarlar meydana ...
 • Korur, Saim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-09-06)
  Ülkemizde son yıllarda toplumsal ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak, yapı alanındaki talebin karşılanması amacıyla teknolojik değişimler gerçekleştirilmektedir. Giderek artan konut ihtiyacının karşısında yetersiz ...
 • Büyükbayram, Ş. Ebru (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-09-10)
  Bu çalışma, mimarlığın genel anlamda bakıldığında, metaforu bir iletişim aracı olarak kullandığını göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, dünyadaki genel mimarlık anlayışı tümden tekile doğru, genelden özele bir yol ...
 • Erdoğan, Hacı Abdullah (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-08-01)
  Kentlerin gelişmesinde, kentsel mekanların ve mimari yapıların oluşmasında etkin rol oynayan bazı unsurlar vardır. Bu unsurların başında tarihi olaylar, önemli buluşlar, sosyal ve iktisadi gelişmeler yer almaktadır. Dünya ...
 • Sıramkaya, Süheyla Büyükşahin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-08-08)
  Bu tez çalışması üniversite kampüslerinin gelişim sürecini, yerleşim sistemlerini ve günümüzde üniversitelerin en gerekli fiziksel elemanlarından birisi olan ancak birçok üniversitede eksikliği görülen üniversitedeki tüm ...
 • Selçuk, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Günümüzde pek çok yapının fiziksel ömrü işlevsel ömründen daha uzun olmaktadır. Yaşadığımız değişim sürecinin hızı ve ivmesinin sürekli artması yapıların işlevsel ömürlerinin azalmasında en önemli etken olarak kendini ...
 • Biici, Serdar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Günümüz yapı sektöründe ahsap, önemli bir mühendislik malzemesi haline gelmekte ve ahsap yapıların üretilme yogunlukları gelismis batılı ülkelerde gittikçe artmaktadır. Teknolojik gelismeler ile ahsap yapı malzemelerinin ...
 • Sayın, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-03-28)
  Ülkelerin sanayi devrimiyle birlikte başlayan ekonomik kalkınma yarışı, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, nüfus artışı, insanların konforlu bir yaşam arzusu gibi nedenlerden dolayı özellikle son 50 yılda enerji ...
 • Uslu, Zehra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-09-06)
  Alışveriş, insanlar üretmeye başladıklarından beri toplumun sosyal ve ekonomik gereksinimlerindeki değişimle gelişen bir kavramdır. Toplumun sosyal ve ekonomik yapısındaki ve gereksinimlerindeki değişim alışveriş merkezlerinin ...
 • Ulular, Ayşe Betim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-09-20)
  Beslenme tüm canlıların olduğu gibi insanoğlunun da yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçemeyeceği bir olgudur. Farklı toplumların farklı kültürlere sahip oldukları ve bu vazgeçilmez eylemi gerçekleştirebilmek için de farklı ...
 • İnci, Şule (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı Devleti 320 yıl boyunca dünyanın ileri gelen devletleri arasında yer almıştır. Kuruluşundan yıkılışına kadar halkın ihtiyaç duyduğu han, hamam, cami, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, mescit ve bunların bir çoğunu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account