Selcuk University Digital Archive Systems

Geleneksel Çerkes giysilerinden modern tasarımlar

Show simple item record

dc.contributor.author Mangır, Ahu Fatma
dc.date.accessioned 2016-12-30T13:23:47Z
dc.date.available 2016-12-30T13:23:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Mangır, A. F. (2016). Geleneksel Çerkes giysilerinden modern tasarımlar. Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi, 1 (1), 16-27. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3627
dc.description http://stfd.selcuk.edu.tr/stfd/article/view/12 tr_TR
dc.description.abstract Giyim olgusu ilk anlamda örtünmek ve korunmak için kullanılan bir ihtiyaç gibi görünse de toplumların kültürel yaşamlarına göre şekillenmiş, zamanla değişik işlevler edinmiş ve farklı amaçlar dâhilinde de kullanılmıştır. Giyim profillerinin şekillenmesini etkileyen en önemli unsurlar arasında kültür, İnanç, yaşam tarzı, zevk ile beğeniler, sosyal statüler ve ekonomi değişkenleri oldukça önemlidir. 20. yüzyıldan sonra hızlı bir tempoda değişen moda kavramı içinde geleneksel giyim kültürü yapılarından uzaklaşılmaya başlanmıştır. Geleneksel giysi parçalarının günümüz eğilimlerine uygun bir halde yeniden yorumlanması bir ekol halini almış ve son yıllarda pek çok giysi koleksiyonundaki unsurlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünce ile çalışmada gelenekçi tavır benimsenerek, günümüz estetik beğenileri çerçevesinde özgün giysi tasarımları yapılmıştır. Bu kapsamda giyim kültüründe özel bir yapıya sahip olan Kafkasya bölgesi kadın giyimi, taşıdığı stil bakımından farklı bir vizyon sunduğu için çalışmanın odak noktası olarak seçilmiştir. Çalışmada geleneksel Çerkes kadın giysi parçalarında kullanılan malzeme, renk, model, kesim, dikim ve süsleme özellikleri incelenerek, bazı parçalar yeniden yorumlanmıştır. Çağdaş giysi tasarımları oluştururken esin kaynağı olarak belirlenen Çerkes kadın kıyafetleri ele alınmış ve geleneksel ögeler, çağdaş yorumlar ile bir arada kullanılıp 5 farklı tasarım yapılmıştır. Tasarımlar oluşturulurken geleneksel Çerkes kadın kıyafetlerinin kesim dikim ve süsleme unsurları dikkate alınmıştır ve bu özellikler modern kıyafetlere yansıtılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Neverthless, the clothing case looking like as the needs to cover and to be protected shaped according to the cultural life, got different function and used inside different aims. The culture, life mood,taste and likes, social statues and economic variables are the most important amongst important facts reflecting the shape of the clothing profiles. To go far away from traditional clothing culture inside the mode concept changing fastly after 20 century have been started. Reinterpretetation of the traditional clothing parts according to the daily trends got as a school version and emerges in most clothing collection. With this thoughts, the original clothing designs have been made on the frame of the esthetic tastes mastering the traditional attitude. The caucasuss part getting the private structure in the clothing culture on this inclusion were elected as the focus of the work for the variable vision on the point of its style. By examining the material, colour, planting and garnish used in the traditional Cherkes kadin clothing in the work, some cloths reexamined. While making the traditional clothing design, the cHerkez woman clothing were taken into account, five variable designe had been made together with the traditional elements and opinions. The planting and garnish facts of cherkes woman clothing had been taken into accounts while making designs and these peculiarities reflected to modern clothings. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tr_TR
dc.subject Geleneksel kıyafet tr_TR
dc.subject Traditional clothes tr_TR
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Design tr_TR
dc.subject Circassians tr_TR
dc.subject Çerkezler tr_TR
dc.title Geleneksel Çerkes giysilerinden modern tasarımlar tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 16
dc.identifier.endpage 27


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account