Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için SBE, Yüksek Lisans, Resim Koleksiyonu listeleme

Yayın tarihi için SBE, Yüksek Lisans, Resim Koleksiyonu listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Öztürk, Neslihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-24)
  ?1950 Sonrası Türk Resminde Masalsı Anlatım? isimli çalışma ile masalsı anlatımın ne olduğu üzerinde durularak, Türk resminde özellikle bireyin hayal dünyasına hitap eden ve zenginleştiren, masalı andıran anlatımlarıyla ...
 • Köken, Merve (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-08-11)
  "Hitit Uygarlığının Çağdaş Türk Resmine Etkisi" isimli çalışma ile Anadolu medeniyetleri içerisinde büyük bir öneme sahip olan Hitit uygarlığını arkeolojik ve tarihsel belgelerin ışığında irdelenerek, Hitit inanç ve düşünce ...
 • İnce, Cennet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-18)
  "Türk Mitolojisinde Yılan ve Resim Sanatındaki İzdüşümleri" konulu yüksek lisans tez çalışmasında amaç, Türk Mitolojisi'nde çeşitli simgesel anlamlara sahip olan yılan figürünü, 1920-2015 yılları arasında Anadolu Türk Resim ...
 • Özmen, Ahmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-28)
  "Dijital Baskı Teknolojilerinin Resim Sanatındaki Yeri" konulu tez çalışması kapsamında baskı teknolojilerinin resim sanatındaki kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Zira, içerisinde yaşanılan teknoloji ...
 • Gezen, Mehmet Cihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-01-04)
  Einstein'ın 1905'te izafiyet kuramını ortaya atmasından bu yana, fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu kabul ederler. Madde dünyasındaki üç boyut; yani en, boy ve derinlik dördüncü boyut olarak kabul edilen ...
 • Akkaya, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01-19)
  Sanat, bireysel ve toplumsal kimlikleri ifade eden araçlardan biridir. Resim sanatında kimi sanatçıların özgürce nesneleri çalışması, kimi sanatçıların da nesneleri fotoğraftan faydalanarak birebir benzetmeye çalışmasıyla ...
 • Kanaç, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-02)
  "Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür" konulu tez çalışmasında, dijital ve teknolojik araçlarla oluşturulan altyapıların resim sanatındaki kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Teknolojik ...
 • Kaynar, Ümmü Seda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-31)
  Tüm sağlıklı bireyler gibi ressamların da çevrelerindeki nesnelere baktıklarında şekil, renk vb. yönlerden görme biçimleri aynı olmasına rağmen, plastik açıdan gördüklerini tuval yüzeyine aktarma süreçlerinin; renk, biçim, ...
 • Avcı, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-04)
  "Polar Panoramanın Resim Sanatına Yansımaları" adlı tez çalışması kapsamında ele alınan, sanat tarihinin erken dönemlerinden günümüze kadar uygulana gelen "Panorama" ile bir fotoğraf tekniği olan "Polar Panorama" 'nın ...