Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Resim Koleksiyonu by Issue Date

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Resim Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Neslihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-24)
  ?1950 Sonrası Türk Resminde Masalsı Anlatım? isimli çalışma ile masalsı anlatımın ne olduğu üzerinde durularak, Türk resminde özellikle bireyin hayal dünyasına hitap eden ve zenginleştiren, masalı andıran anlatımlarıyla ...
 • Köken, Merve (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-08-11)
  "Hitit Uygarlığının Çağdaş Türk Resmine Etkisi" isimli çalışma ile Anadolu medeniyetleri içerisinde büyük bir öneme sahip olan Hitit uygarlığını arkeolojik ve tarihsel belgelerin ışığında irdelenerek, Hitit inanç ve düşünce ...
 • İnce, Cennet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-18)
  "Türk Mitolojisinde Yılan ve Resim Sanatındaki İzdüşümleri" konulu yüksek lisans tez çalışmasında amaç, Türk Mitolojisi'nde çeşitli simgesel anlamlara sahip olan yılan figürünü, 1920-2015 yılları arasında Anadolu Türk Resim ...
 • Özmen, Ahmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-28)
  "Dijital Baskı Teknolojilerinin Resim Sanatındaki Yeri" konulu tez çalışması kapsamında baskı teknolojilerinin resim sanatındaki kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Zira, içerisinde yaşanılan teknoloji ...
 • Gezen, Mehmet Cihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-01-04)
  Einstein'ın 1905'te izafiyet kuramını ortaya atmasından bu yana, fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu kabul ederler. Madde dünyasındaki üç boyut; yani en, boy ve derinlik dördüncü boyut olarak kabul edilen ...
 • Akkaya, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01-19)
  Sanat, bireysel ve toplumsal kimlikleri ifade eden araçlardan biridir. Resim sanatında kimi sanatçıların özgürce nesneleri çalışması, kimi sanatçıların da nesneleri fotoğraftan faydalanarak birebir benzetmeye çalışmasıyla ...
 • Kanaç, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-02)
  "Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür" konulu tez çalışmasında, dijital ve teknolojik araçlarla oluşturulan altyapıların resim sanatındaki kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Teknolojik ...
 • Kaynar, Ümmü Seda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-31)
  Tüm sağlıklı bireyler gibi ressamların da çevrelerindeki nesnelere baktıklarında şekil, renk vb. yönlerden görme biçimleri aynı olmasına rağmen, plastik açıdan gördüklerini tuval yüzeyine aktarma süreçlerinin; renk, biçim, ...
 • Avcı, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-04)
  "Polar Panoramanın Resim Sanatına Yansımaları" adlı tez çalışması kapsamında ele alınan, sanat tarihinin erken dönemlerinden günümüze kadar uygulana gelen "Panorama" ile bir fotoğraf tekniği olan "Polar Panorama" 'nın ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account