Mevlana Araştırmaları Enstitüsü

 

Sub-communities within this community

 • Yüksek lisans programları altındaki bölümlerin koleksiyonları bu bölüm altında listelenir.

Recent Submissions

 • Koorantakath, Mahir Nirathinmel Puthiyapurayil (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-06-21)
  Muinuddin Çişti'nin kişiliği, Hint Yarımadası'nın sosyo kültürel ve dini tarihini etkilemiştir. Cins ve inançtan bağımsız olarak sevgi, saygı ve riayet gösteren Muinuddin Çişti, birkaç ünvanlarla mulakkap olmasına rağmen ...
 • Tatlı, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-05-10)
  “Abdülbâki Gölpınarlı Hayatı Eserleri ve Mevlânâ Algısı” isimli tez çalışmasında Abdülbâki Gölpınarlı’nın hayatı hakkında yazılan akademik çalışmalar ve onu tanıyanlar tarafından kaleme alınan eserler incelenmiştir. ...
 • Küçükyıldırım, Devriş (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2015-06-29)
  Mevlâna ve Pervâne Mu'înü'd-Dîn Süleyman adlı araştırma konumuz ile Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde gerek Türk tarihi gerekse İslam tarihi açısından önemli iki şahsiyetin ilişkilerini, dönemin olayları ve kaynakları ...
 • Musaoğlu, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2018-02-28)
  "Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Âyîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) Efendi Nüshasının Konservatuar Nüshası ile Karşılaştırılarak İncelenmesi" adlı yüksek lisans tez çalışmasında nüshaların yazarları hakkında bilgiler ...
 • Zadeh, Solmaz Amini (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Mevlana Celaleddin Rumi, büyük Ortadoğu şairi, yaklaşık yedi yüzyıl önce Mesnevi adlı ünlü şiir, kitabında, önemli İslami tasavvufi dersler vermektedir. Mesnevi'nin üzerinde çalışılmış binlerce eski ve yeni eser bulunabilmekte ...
 • Nacar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2017-06-06)
  "Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in Adları Ve Bazı Özellikleri İle İlgili Hikayeler" başlığını taşıyan bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümüde Mesnevi'nin de müellifi olan Mevlana Celaleddin-i ...
 • Işık, Canan (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2015-06-29)
  Çalışmamız, Mevlâna'nın Mesnevî'sinde geçen şehir ve köy; şehirli ve köylü ifadeleri ile şehirli ve köylü hikâyesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Şehir-köy ve şehirli-köylü kelimelerinin yüklendiği anlamlar çalışmanın ana ...
 • Moradi, Mojtaba (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2015-08-12)
  Mevlâna Celâleddin-i Rumi İslâmî düşünce dünyasında ve Farsça şiir söyleyen mütefekkirler arasında en çok bilinen ve tanınan isimlerdendir. Onun büyük eseri Mesnevî-i Manevi altı ciltten ve 26000 beyitten meydana gelmektedir. ...
 • İncidağı, Aliye Serap (Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2015-07-10)
  Bu çalışma Mevlâna'nın Mesnevî adlı eserinin altı cildinde yer alan meyve ve bitkilerin tasavvuf dünyasındaki sembolik anlamlarının türlerine ve konularına göre sınıflandırılmasını içermektedir. Üç ana bölümden meydana ...

View more