Selcuk University Digital Archive Systems

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı tnf-α ve ıl-8 düzeyleri üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gürsel, Mihtikar
dc.contributor.author Kılınç, Buket
dc.date.accessioned 2016-12-22T10:26:52Z
dc.date.available 2016-12-22T10:26:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kılınç, B. (2015). Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı tnf-α ve ıl-8 düzeyleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3521
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, sigara içen ve içmeyen kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer kullanımının, hastaların klinik periodontal parametreleri ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) IL-8 ve TNF-α düzeylerine etkisini incelemek ve grupları birbiri ile kıyaslamaktır. Çalışma grubu kronik periodontitis teşhisi konulmuş, 15 sigara içen ve 15 sigara içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, 30 gönüllüden (17 erkek, 13 bayan) oluşturuldu. Periodontal tedavi öncesinde sondlama cep derinliği (SCD), klinik ataçman seviyesi (KAS), plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ) skorları ve sondlamada kanama (SK) yüzdeleri kaydedildi ve başlangıç DOS örneklemeleri yapıldı. Çalışmaya katılan her hastaya diştaşı temizliği yapılıp, oral hijyen eğitimi verildi. Daha sonra kök yüzeyi düzleştirmesi işlemi uygulandı ve aynı seans test bölgelerine lazer yapıldı. Tedaviden sonra 1. ve 3. aylarda klinik periodontal ölçümler ve DOS örneklemeleri tekrarlandı. IL-8DOS, TNF-αDOS düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Yapılan istatistiksel analizler sonucu tüm tedavi gruplarında, 3. ay sonunda tüm klinik parametrelerde ve IL-8 konsantrasyon ortalamaları dışında tüm biyokimyasal parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü (p<0.05). Sigara içen ve içmeyen bireylerde, tedavi sonrası başlangıca göre; SCD, KAS ve Gİ parametrelerindeki iyileşme, test grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Tüm tedavi gruplarında, başlangıç-3.aydaki klinik değişimler sigara içen ve içmeyen bireylerde karşılaştırıldığında; Pİ dışında tüm klinik parametrelerdeki iyileşme sigara içmeyen bireylerde istatistiksel olarak daha fazla bulundu (p<0.05). Sigara içen ve içmeyen bireylerde, başlangıç-3. aydaki değişimler karşılaştırıldığında; biyokimyasal parametrelerdeki iyileşme, test ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Tüm tedavi gruplarında, başlangıç-3. aydaki biyokimyasal değişimler sigara içen ve içmeyen bireylerde karşılaştırıldığında; yalnızca DOS hacmi ve TNF-α konsantrasyon bulgularındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak uygulanan diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin SCD, KAS ve Gİ parametrelerinde iyileşmeye ilave faydası olduğu; ancak biyokimyasal parametrelerde iyileşmeye ilave faydası olmadığı sonucuna varıldı. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effect of diode laser application in addition to non-surgical periodontal treatment on the clinical periodontal parameters of the patients and the IL-8 and TNF-α levels in the gingival crevicular fluid (GCF) in smokers and non-smokers with chronic periodontitis and to compare the groups with each other. The study group was consisted of 15 smokers and 15 non-smokers systemically healthy 30 volunteers (17 male, 13 female) who had been diagnosed with chronic periodontitis. Prior to periodontal treatment, probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI), gingival index scores (GI) and the percentages of bleeding on probing (BOP) were recorded and baseline GCF sampling was performed. Scaling was performed and oral hygiene instructions were given to all participants. Subsequently, root planning procedure was applied and at same seance laser was performed to the test groups. After the treatment, clinical periodontal measurements and GCF samplings were repeated on the 1st and 3rd months. The GCF levels of IL-8 and TNF-α were determined by ELISA method. Statistical analysis of data revealed that all clinical parameters and all biochemical parameters except IL-8 concentration averages showed statistically significant reduction in all treatment groups at the end of the 3rd month (p<0.05). After the treatment, compared to the baseline, the improvement in PD, CAL and GI parameters was found to be more statistically significant in test group than the control group in smokers and non-smokers (p<0.05). In all treatment groups, when baseline-3rd mouth clinical changes were compared in smokers and non-smokers, the healing of all the clinical parameters except PI scores was found to be more statistically significant in non-smokers (p<0.05). When baseline-3rd mouth biochemical changes were compared, the healing of the biochemical parameters showed no statistically significance between test and control groups in smokers and non-smokers (p>0.05). In all treatment groups, when baseline-3rd mouth biochemical changes were compared in smokers and non-smokers, only the GCF volume and TNF-α concantration changes showed statistically significance (p<0.05). When the result of this study was evaluated, it was concluded that the decontamination with diode laser adjunct to non-surgical periodontal treatment proved to have additonal benefit in terms of the reductions in PD, CAL and GI parameters; but have no additonal benefit in terms of the reductions in biochemical parameters. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 13202023 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Interleukin 8 tr_TR
dc.subject İnterleukin 8 tr_TR
dc.subject Tumor necrosis factor tr_TR
dc.subject Tümör nekroz faktörü tr_TR
dc.subject Dekontaminasyon tr_TR
dc.subject Decontamination tr_TR
dc.subject Gingival crevicular sıvı tr_TR
dc.subject Gingival crevicular fluid tr_TR
dc.subject Gingival hastalıklar tr_TR
dc.subject Gingival diseases tr_TR
dc.subject Lazer tedavisi tr_TR
dc.subject Laser therapy tr_TR
dc.subject Periodontal hastalıklar tr_TR
dc.subject Periodontal diseases tr_TR
dc.subject Periodontit tr_TR
dc.subject Periodontitis tr_TR
dc.subject Sigara içme tr_TR
dc.subject Smoking tr_TR
dc.subject Sigarayı bırakma tr_TR
dc.subject Smoking cessation tr_TR
dc.title Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı tnf-α ve ıl-8 düzeyleri üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of non-surgical periodontal theraphy and adjunctive use of diode laser decontamination on clinical parametres and gingival creviculer fluid tnf-α and il-8 levels in smokers and non-smokers with chronic periodontitis tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account