Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı tnf-α ve ıl-8 düzeyleri üzerine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.