Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Ortodontik braketlerin yapıştırılmasında kullanılan farklı adeziv sistemlerin çürük aktivitesi ve supragingival dental plak üzerine etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.