Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Profesyonel futbol kulüplerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin taraftar memnuniyetine üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.