Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Yılmaz, Serpil (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Jeodezide nokta konum doğruluklarının işten talep edilen doğrulukları karşılaması istenir. Oluşturulan jeodezik ağların talep edilen doğruluğu karşılayıp karşılamadığı ise dengeleme sonucu elde edilen standart sapmayla ...
 • Yıldırım, Ali Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Günümüzde, GPS ölçmelerine dayalı konum belirleme sistemleri mühendislik ölçmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mühendislik yapılarının ve yerlesim alanlarının dogal ve yapay degisimlerden korunması gerekmektedir. ...
 • Yaldız, Fatma Nur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-26)
  Fiziksel jeodezinin asıl amacı, yeryuvarının gravite alanının belirlenmesidir. Bruns; fiziksel jeodeziyi ?en geniş anlamda yükselti yüzeylerini belirlemek? olarak tanımlamıştır. Yeryüzü ?jeoit? adı verilen bir eşpotansiyel ...
 • Esina, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Toprak, insan faaliyetlerinin temel noktası olduğundan, hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli bir yere sahiptir. Ancak bu önemli varlığın bir sonu vardır. Bu nedenle toprağın sürdürülebilir bir biçimde yönetimine ...
 • Tunçay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Yakın Resim Fotogrametrisi dijital kamera teknolojisini kullanarak hızlı bir gelişme göstermektedir. Çünkü dijital kameralar taşınabilir ve güvenli olmakla birlikte, otomatik görüntü ölçme ve hızlı veri işleme avantajına ...
 • Kaya, Oğuz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  İnsan hayatının her alanında büyük değişmeler meydana getiren teknolojik gelişmeler, harita bilgilerinin üretilmesinde kullanılan yöntem ve veri oluşturma biçimini de değiştirmiştir. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan ...
 • Selvi, Hüseyin Zahit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Genelleştirme, kavram olarak, ayrıntı açısından zengin olan gerçek dünya tanımlamasının içeriğinin azaltılmasını gerektirir. Bu azalma objelerin hem geometrisini hem de özniteliklerini etkiler. Model genelleştirmesi sonucu ...
 • Tüzel, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Türkiye'nin tarihi mirası ören yerleri, turizme girdi yapan önemli unsurlardan biridir. Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski medeniyetlere ait kalıntıların görülmesi amacıyla ülkemize bir çok turist ...
 • Canıberk, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-01-25)
  Bu çalışmada, el GPS'i ve lazer uzaklıkölçerden oluşan bir mobil veri toplama sistemi ile yersel bir dijital fotogrametrik alım ve değerlendirme sisteminin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Böyle bir bütünleştirilmiş sistem ...
 • Okka, Cafer Tayyar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma Türkiye'de yerel yönetimlerin bilgi teknolojilerinin kullanımı ve Kent Bilgi Sistemine geçişte ne kadar hazır olduklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye'de 7 coğrafi bölgeden seçilen toplam ...
 • Baysal, Dijle (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Gelişen teknoloji ile birlikte İnternet ve ürünleri daha fazla hayatımıza girmiştir. Çünkü İnternet, bilgilerin sunumu için en uygun platform haline gelmiştir. İnternet haritacılığı ise günümüzde çok güçlü bir iletişim ...
 • Ulvi, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma 2005?2007 yıllarında Muğla ili Datça ilçesi Knidos antik tiyatrosunda yapılmıştır. Bu çalışmada, tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi Knidos Antik Kentindeki antik Tiyatronun Rölevelerinin fotogrametrik ...
 • Pınar, Kasım (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-07-18)
  Bu çalışmada; mülkiyet problemlerinin çözümünde problem kaynaklarının tespiti, mevcut mevzuatların incelenmesi ve problemlere göre mevzuata uygun çözüm metotların karşılaştırması ve karşılaştırmada proje planlama tekniklerinin ...
 • Abbak, Ramazan Alpay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-07-28)
  Bu çalışmada En Küçük Karelerle Spektral Analiz (EKKSA) tekniği kullanılarak saatlik deniz düzeyi gözlemlerinin analizi yapılmıştır. Deniz düzeyi gözlemleri jeodezide zaman dizilerine güzel bir örnektir. Bu gözlemler, diğer ...
 • Maraş, Süleyman Sırrı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-02-03)
  Bu çalışmada; Konumsal Bilgi Sistemlerinde (KBS) yapılacak analizlerin doğru ve güvenilir olabilmesini sağlamak için, KBS 'ye altlık teşkil etmek üzere toplanan, vektör yapıdaki sayısal konum verilerinin topolojik hatalarının ...
 • İnam, Şaban (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989)
  Kanuni dayanağına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesinden alan, imar planı uygulaması yollarından birisi ve zaman-verim eşleme si itibarı ile en uygunu kabul edilen "Arazi ve Arsa Düzenlemesi" yoluyla plan uygulamaları ...
 • Yılmaz, Osman Salih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-05-23)
  Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile karayolu uygulamaları yapılması planlanmıştır. Pilot bölge olarak Yozgat ili, Melikli, Davutlu ve Yedişehirli köyleri seçilmiştir. Bu bölgelerin seçilme amacı arazi yapısının ...
 • Ünel, Fatma Bünyan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-11-02)
  Teknolojinin gelişmesi ile internet üzerinden bilgi iletimi ve paylaşımının sağlanması, Kartografya bilimine de bir çok yenilikler getirmektedir. Bu yeniliklerden bazıları multimedya, sanal gerçeklik, animasyon ve simülasyon ...
 • Uygunol, Osman (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009-07-06)
  Son yıllarda cep telefonlarının kullanımındaki hızlı artış, her yıl çok sayıda yeni baz istasyonunun planlanmasını ve kurulmasını gündeme getirmektedir. Bunun sonucu olarak çeşitli tartışmalar ve şikâyetler ortaya çıkmaktadır. ...
 • Güngör, Hatice Canan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Kanser hastalığı, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle hastalığa etki eden nedenlerin araştırılması hastaya ve sağlık kurumlarına yarar sağlayacaktır. Bu çalışmada, uygulama alanları gün geçtikçe ...

View more