Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

General solution of the Cauchy problem for the acoustic equation in the form of dynamic ray expansion

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.