Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Fizik Koleksiyonu by Title

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Fizik Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Durak, Tuğba Dündar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-03-22)
  Bu çalışmada , Ag/GaAs yapının doğru ve ters beslem için farklı sıcaklık değerlerinde akım gerilim ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümlerden faydalanarak yapının idealite faktörü, doyma akımı, Richardson sabiti ve engel yüksekliği ...
 • Durmuşoğlu, Habibe (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-12-11)
  Sıcak çekirdeğin parçalanması sonucu açığa çıkan ürünler çekirdeğin iç yapısıyla ilgili ilgili birçok bilgi elde edilebilmektedir. Uyarılmış atomik çekirdeklerin parçalanma mekanizmasını ve parçalanma ürünlerini çalışmak ...
 • Özarslan, Selma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-01-06)
  Bu tez çalışmasında, Ho I, Ho II ve Ho III nadir toprak elementlerinde elektrik dipol geçiş olasılıkları, osilatör şiddetleri ve uyarılmış seviyelerin hayat süreleri gibi spektroskopik parametreler en zayıf bağlı elektron ...
 • İmal, Hamide (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Farklı ortalama nötron-proton oranları /Z için, simetri enerji katsayısının parçacık yük dağılımına etkisi, çeşitli (bağ yükü) ve (uyarma enerjisi) değerleri için araştırıldı. Parçacıkların simetri enerjisinin yük dağılımını ...
 • Güler, Fatma Buse (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-08-27)
  Bu çalışmada ağır iyon parçalanmalarında düşük enerjilerden başlayarak yüksek enerjilere kadar uyarılmış farklı ağır iyonların nükleer parçalanma olayını ve ürünleri istatistiksel olarak inceledik. Çeşitli reaksiyonlar ...
 • Bayram, Hilmi (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-07-01)
  Bu çalışmada, (100) yönelimli, 280 kalınlığında, bor (B) katkılı p tipi Si kullanılarak termal buharlaştırma metodu ile Al/p-Si diyot hazırlandı. Bu diyotun 296-380 K sıcaklık aralığında farklı sıcaklıklar için akım gerilim ...
 • Çalışkan, Feride (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-06)
  Bu tez çalışmasında, spin kaplama yöntemiyle n tipi GaAs (100) alt tabaka üzerinde 5,6,11,12-tetraphenyl-naphthacene (rubrene) film hazırlandı. Al/rubrene/n-GaAs Schottky diyotun aygıt parametreleri, 50 K adımlarla 100-300 ...
 • Güllüler, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-12-22)
  Bu tez çalışmasında, lityum, sodyum, potasyum ve rubidyum gibi alkali sistemlerde elektrik dipol geçiş olasılıkları en zayıf bağlı elektron potansiyel model teori ?WBEPMT? ve kuantum kusur orbital ?QDO? teori kullanılarak ...
 • Bakkal, Gamze (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-01-03)
  Bu çalışmada Kumyer Mevkii arkeolojik seramik örnekleri Elektron Spin Rezonans (ESR) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometri (ICP-MS) tekniği ile incelenmiştir. Bu örneklerin ESR yaş tayini için kuvars ayıklamaya ...
 • Nurtan, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-10-22)
  Bu çalışmada, Au/SiO2/n-Si (111) MOS (Metal ?Oksit-Yarıiletken) hazırlandı ve yapının bazı temel fiziksel özellikleri oda sıcaklığında ve geniş bir frekans aralığında yapılan kapasitans-voltaj (C-V) ve iletkenlik?voltaj ...
 • Erol, Elmas (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-01-15)
  Bu tez çalışmasında, Cu I, Zn II, Ga III, Ge IV, As V, Se VI ve Kr VIII için elektrik dipol geçiş olasılıkları, osilatör şiddetleri ve uyarılmış seviyelerin yaşam süreleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda en zayıf bağlı ...
 • Tokgöz, Mesut (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-06-28)
  Bu tez çalışmasında, Cl I atom ve Cl II ve Cl III iyonlarında elektrik dipol geçiş olasılıkları, osilatör şiddetleri ve uyarılmış seviyelerin yaşam süreleri gibi spektroskopik parametreler en zayıf bağlı elektron potansiyel ...
 • Yıldırım, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-06-27)
  Bu çalışmada, dünyada çelikten sonra en geniş kullanım alanına sahip olan çeşitli alüminyum alaşımları numune olarak seçilmiştir. Etibank Seydişehir Alüminyum tesislerinde üretimi yapılmakta olan ticari 2000, 5000 ve 7000 ...
 • Usta, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-07-01)
  Bu çalışmada gama ışınlarına tutulan Benzo[c]cinnoline ve 2,4-dinitroklorbenzen tek kristallerinin elektron paramanyetik rezonansı gözlendi ve manyetik alandaki kristallerin farklı doğrultulan için alman spektrumlar analiz ...
 • Tosun, Zahide (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-24)
  Bu çalışmada izonitrosoasetofenon, fenilglioksim ve klorofenilglioksim moleküllerinin deneysel olarak ölçülen titreşim frekansları ile teorik olarak hesaplanmış titreşim frekanslarının uyumu incelenmiştir. Moleküllerin ...
 • Büyükçelebi, Sami (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-01-29)
  Bu tezde biyolojik önem taşıyan cholesteryl caprylate molekülünde radyasyonun oluşturduğu hasarlar EPR spektroskopik tekniği kullanılarak incelenmiştir. Toz halde satın alınan örnekler laboratuarda kristallendirilmiş ve ...
 • Yavaş, Miraç Şafak (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-31)
  Bu çalışmada schiff bazı ligantları ile oluşturulan VO2+ ve Cu2+ geçiş metal komplekslerinin moleküler yapıları Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği ile 298 K ve 123 K sıcaklığında incelenmiştir. ESR spektrumlarından ...
 • Can, Canan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-06-23)
  Bu çalışmada, bazı tıbbi ve biyolojik bileşikler 60Co-? kaynağında radyasyona maruz bırakıldıktan sonra Elektron Spin Rezonans (ESR) ölçümleri, X-band ESR spektrometresi kullanılarak alındı. Seçilen tıbbi ve biyolojik öneme ...
 • Yıldız, Fahrettin Nezih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada, Karbondisülfür (CS2) molekülünün soğurma özelliklerini belirlemek için soğurma spektrofotometresi kullanılarak soğurma ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen veriler yorumlanmıştır. Buna paralel ...
 • Altınkaya, Engin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Yaşanılan bir bölgede mevcut olan doğal radyasyon dozunu, radyasyon sayacı ile ölçebiliriz. İnsanların yaşadıkları çevrede maruz kaldıkları radyasyon kaynakları, genellikle kozmik ve karasal radyasyondan meydana gelen doğal ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account