FBE, Yüksek Lisans, Fizik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Kaya, Alper (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-03-21)
  Bu çalışmada, oksit yapılı madde olarak bilinen baryum titanyum oksit (BaTiO3 ) ve onun çinko ve bor katkılı türevleri elektro-eğirme metoduyla üretilerek yapısal ve dielektrik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan ...
 • Türker, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-05-23)
  Bu tez çalışmasında iki elektronlu kuantum nokta yapının dış elektrik alan etkisi altında elektronik özellikleri pertürbasyon yöntemiyle incelendi. Hesaplamalarda sonsuz derinlikli küresel simetrik sınırlayıcı potansiyel ...
 • Çimen, Bahattin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-08)
  İyonlaştırıcı radyasyon, bir atomdan bir elektron koparabilecek düzeyde yeterli enerji taşıyan radyasyon olarak tanımlanır. Başlıca iyonlaştırıcı radyasyonlar, gama ışınları, x-ışınları, alfa, beta, nötron ve elektromanyetik ...
 • Sözen, Kevser (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-09-20)
  Kuantum sınırlandırılmıs sistemlerin enerji özdegerleri ve sınırlandırma biçiminin ilgili sistemlerin temel elektriksel ve optik özellikleri üzerindeki etkisi üzerine hem deneysel hem de teorik açıdan yogun bir arastırma ...
 • Akgül, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-09-26)
  Faz geçişlerinin analizinde önemli matematiksel güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, problemin sayısal analizini göz önüne almak uygun bir yaklaşım olmaktadır. Bu çalışmada, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak sıfır ...
 • Bozan, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-07-31)
  Bu çalısma bir yazılım projesi olup, bilgisayar dili olarak C++ Builder programı kullanılmıstır. Program ile, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fizigi Arastırma Laboratuarında HP4192A LF Empedans analizörü ...
 • Eser, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Damlacık oluşumları genellikle sıvı-gaz faz dönüşümleri sırasında gözlenmektedir. Sıvı gaz faz dönüşümleri, galaksi oluşumları, süpernova patlamaları, nükleer buharlaşma ve parçalanma teorisi, atomik salkımların ayrışması, ...
 • Durak, Tuğba Dündar (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-03-22)
  Bu çalışmada , Ag/GaAs yapının doğru ve ters beslem için farklı sıcaklık değerlerinde akım gerilim ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümlerden faydalanarak yapının idealite faktörü, doyma akımı, Richardson sabiti ve engel yüksekliği ...
 • Bozdağ, Dilara (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada, güneş pili yapımında kullanılan yarı iletken ince film malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin araştırması yapılmıştır. Bu malzemelerin özelliklerinin nelere bağlı olduğu ve güneş pili ...
 • Eryılmaz, Esma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-02-22)
  Bu çalışmada HNC â HCN , HCOH trans â H 2CO, H 2 + CO â H 2CO, SiH 4 â SiH 2 + H 2 , H 2COH â H 3CO, kimyasal reaksiyonlarının dinamik süreçleri Gaussian 03 paket programı kullanılarak teorik olarak çalışılmıştır. ...
 • Büyükgebiz, Leyla (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-02-19)
  Sıvı-gaz faz geçisi bölgesinde nükleer parçalanma olayı istatistiksel çok katlıparçalanma modeline göre arastırıldı. Altın atom çekirdeginin parçalanmasında ortaya çıkan parçacıkların kütle ve yük dagılımlarının 2-12 ...
 • Ünal, Onur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-02-02)
  Bu çalışmada fotovoltaik etki ile güneş pili işleminin temel ilkeleri üzerine bir derleme yapılmıştır. Fotovoltaik pazarının gelişimi ve dünya piyasasındaki yeri anlatılmıştır. Silisyum türlerinin güneş pili üretimindeki ...
 • Şahin, Fahri (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-01-05)
  Bu çalışmada, Bose-Einstein yoğuşmasının (BEC) Yoğunluk Fonksiyonelleri Teorisi (DFT) ve Genetik Algoritma (GA) kullanılarak analizi için bir algoritma geliştirdik. Bu algoritma sayesinde yoğuşmanın temel seviye enerjisi ...
 • Pehlivanoğlu, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, kuantum nokta yapıların elektronik özellikleri teorik olarak çalışılmıştır. Bu amaçla, kuantum noktalarına hapsedilen bir elektronun enerji seviyeleri, kabuk yapıları ve manyetik alan içerisindeki davranışları ...
 • İmal, Hamide (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Farklı ortalama nötron-proton oranları /Z için, simetri enerji katsayısının parçacık yük dağılımına etkisi, çeşitli (bağ yükü) ve (uyarma enerjisi) değerleri için araştırıldı. Parçacıkların simetri enerjisinin yük dağılımını ...
 • Kızıltoprak, Belma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Schrödinger denklemi ve bu denklemin Hidrojen ve benzeri atomlara uygulanması çalışıldı. Bunu yaparken, Hidrojen atomundaki enerji kaymalarını hesaplamak için Schrödinger dalga denkleminin küresel koordinatlardaki çözümü ...
 • Karaca, Tuğba (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, nükleer çok katlı parçalanmada parçacık dağılımları üzerinde simetri ve yüzey enerjilerinin etkilerini gösterdik. Bu amaçla, istatistiksel çok katlı parçalanma modeli (SMM) temelinde çeşitli nötron-proton ...
 • Üzümcü, Kevser (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-01-20)
  Bu tezde, Einstein Genel Rölativite Teorisi'nden eksponansiyel azalan yoğunluk ve basınç için ideal bir akışkanın içindeki gravitasyon alan hesaplanmıştır.
 • Akın, Ümmühan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-02-17)
  Bu çalışmada, lazer-madde etkileşmesine dayanarak lazer plazma üretim dinamikleri üzerine bir literatür çalışması yapılmıştır. Lazer ablasyon ve depozisyon çalışmalarında kullanılan deney sistemleri anlatılmıştır. Lazer-madde ...
 • Çelik, Şeyma Yüceyurt (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-01-04)
  Her malzeme dielektrik özelliklerine bağlı olan özgün bir elektriksel karakteristik takımına sahiptir. Bu özelliklerin doğru olarak ölçülmesi, kritik tasarım bilgisi sağlaması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, ...

View more