Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Özkan, İlker Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-28)
  Bu tezde tornalamada değişik kesme şartlarında elde edilen kesme kuvvetleri ve sıcaklık deney sonuçlarının Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Sinir Ağından oluşan yapay zeka teknikleriyle modellenmesi amaçlanmıştır. ...
 • Arslan, Cemile (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-01-07)
  Kardiak aritmiler kalp uyarısının ya meydana gelişindeki ya da iletilmesindeki bozukluk sonucu meydana gelirler. Bazı aritmiler ise hem uyarının meydana gelişindeki hem de uyarının iletilmesindeki bozukluğun birlikte olması ...
 • Altın, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-01-17)
  Bu çalışmanın gayesi, yapı tasarım sistemlerinin bir alt sistemi kabul edilen, malzeme ve maliyet hesaplarını yapabilen bir inşaat maliyet analizi programı hazırlamaktır. Bu program bir inşaatın piyasa şartlarında ...
 • Sulak, Süleyman Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-07-26)
  Bu araştırma, bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin matematik dersine olan tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada, ön test- son ...
 • Saraçoğlu, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-02-06)
  Bu çalışmada ilk olarak eğitim amaçlı Uzman Sistem kabuk programlarının kullanımı incelenmiştir. IstCLASS kabuk programının Uzman Sistemlerin eğitiminde kullanılması önerilmiş bu bağlamda laboratuar çalışmaları hazırlanmıştır. ...
 • Koçer, Hasan Erdinç (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001-07-20)
  Dünyamızda bilişim sektöründeki hızlı gelişim çerçevesinde eğitim alanında da çeşitli uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu eğitim uygulamalarından biri uzaktan eğitim çalışırdandır. Bu değişime uygun olarak, üniversitemizde ...
 • Başçiftçi, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000-01-26)
  T.C. Selçuk Üniversitesinde uygulamaya konulan kimlikler üzerindeki Barkodlarda öğrenci hakkında bilgiler bulunmaktadır. Öğrenciye yönelik bir takım istatistiklerin ortaya çıkarılması için bu kodlardan yararlanılacaktır. ...
 • Tütüncü, Kemal (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-02-06)
  Ülkemiz şartlarında yatırım konusunda profesyonel yardım almak oldukça pahalı bir durum arz etmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBÎ) ile küçük yatırımcılar bu maliyeti kaldıramamakta ve yatırım araçları ...

View more