Selcuk University Digital Archive Systems

Profesyonel futbolcularda amatör futbolcuların fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnal, Ali Niyazi
dc.contributor.author Buğdaycı, Selçuk
dc.date.accessioned 2016-08-05T13:01:40Z
dc.date.available 2016-08-05T13:01:40Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Buğdaycı, S. (2000). Profesyonel futbolcularda amatör futbolcuların fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3173
dc.description.abstract Bu çalışmada Konya ili amatör futbol takımlarında oynayan amatör sporcular ve profesyonel sporculardan oluşan 128 denek kullanıldı. Bu deneklerin; vücut ağırlığı, boy uzunluğu, pençe, bacak, sırt kuvveti, dikey sıçrama mesafesi, relatif pençe, relatif sırt ve relatif bacak kuvveti ile anaerobik güçleri ölçüldü. Yapılan bu ölçümler sonunda profesyonel futbolcuların ortalama vücut ağırlıkları 71.47 ± 5.99 kg, boy uzunluğu 177.15 ± 5.30 cm, relatif pençe kuvveti 0.59 ± 0.06 kg, relatif sırt kuvveti 1.51 ± 0.21 kg, relatif bacak kuvveti 1.35 ± 0.24 kg, dikey sıçrama mesafesi 49.90 ± 4.42 cm, pençe kuvveti 42.73 ± 4.58 kg, sırt kuvveti 107.45 ± 13.77 kg, bacak kuvveti 96.49 ± 16.90 kg, anaerobik güç 111.20 ± 11.95 kg.m/sn bulunmuştur. Amatör futbolcularda yapılan ölçüm ve testlerde ise, ortalama vücut ağırlıkları 72.34 ± 7.24 kg, boy uzunlukları 176.57 ± 6.70 cm, relatif pençe kuvvetleri 0.58 ± 0.07 kg, relatif sırt kuvvetleri 1.39 ± 0.32 kg, relatif bacak kuvvetleri 1.39 ± 0.30 kg, dikey sıçrama mesafeleri 49.57 ± 6.81 cm olarak, pençe kuvvetleri 41.80 ±4.66 kg, sırt kuvveti isel 00.75 ± 24.70 kg, bacak kuvveti ise 100.81 ± 22.29 kg ve anaerobik güçleri ise 1 12.49 ±14.16 kg.m/sn olarak hesaplanmıştır. Tüm bu Ölçümlerin sonunda profesyonel ve amatör futbolcuların yukarda belirtilen fiziksel özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık görül memiştir tr_TR
dc.description.abstract In this study, 128 amateur and professional soccer players served as subject attending to the amateur and profesional league. Weigth, heigth, hand grip strength, leg strength, back strength, vertical jump, were tested and relative hand grip strength, relative leg and back strength and anaerobic power were calculated. The mean body weigth of professional soccer players was 71.47 ± 5.99 kg, and heigth was 177.15 ± 5.30 cm, relative hand grip strength was 0.59 ± 0.06 kg, r relative back strength was 1.51 ±0.21 kg, relative leg strength was 1.35 ± 0.24 kg, vertical jump was 49.90 ± 4.42 cm, hand grip strength was 42.73 ± 4.58 kg, back strength was 107.45 ±13.77 kg, leg strength was 96.49 ± 16.90 kg, anaerobic power was 1 1 1.20 ± 1 1.95 kg.m/sn. The mean body weigth of amateur soccer players was 72.34 ± 7.24 kg, and heigth was 176.57 ± 6.70 cm, relative hand grip strength was 0.58 ± 0.07 kg, relative back strength was 1.39 ± 0.32 kg, relative leg strength was 1.39 ± 0.30 kg, vertical jump was 49.57 ± 6.81 cm, hand grip strength was 41.80 ±4.66 kg, back strength was 100.75 ± 24.70 kg, leg strength was 100.81 ± 22.29 kg, and anaerobic power was 1 12.49 ±14.16 kg.m/sn. At the end of the study there were no significant differences between professional and amateur soccer players at the 0.05 confidence level. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fiziksel parametreler tr_TR
dc.subject Physical parameters tr_TR
dc.subject Futbolcular tr_TR
dc.subject Football players tr_TR
dc.subject Kuvvet tr_TR
dc.subject Strength tr_TR
dc.title Profesyonel futbolcularda amatör futbolcuların fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of physical parameters of the professional and amateur soccer players tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account