Selcuk University Digital Archive Systems

Çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının reaksiyon zamanına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akkuş, Hasan
dc.contributor.author Polat, Yahya
dc.date.accessioned 2016-08-05T12:54:55Z
dc.date.available 2016-08-05T12:54:55Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Polat, Y. (2000). Çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının reaksiyon zamanına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3172
dc.description.abstract Araştırmanın amacı çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının reaksiyon zamanına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma, yaşlan 18-24 arasında değişen, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 24 erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Deneklerin yaş ortalamaları çabuk kuvvet grubunda 21.75 ± 1.21 yıl, sprint grubunda 21.75 ± 1.42 yıl olarak tespit edilmiştir. Boy ortalamaları çabuk kuvvet grubunda 1.78 + 0.06 cm, sprint grubunda ise 1.75 ± 0.46 cm olarak belirlenmiştir. Çalışmalarda 8 hafta süresince, haftada 3 gün ( Pazartesi- Çarşamba-Cuma) ve 60 dk olacak şekilde yapılmıştır. Denekler rastgele iki gruba ayrılarak, birinci grup (Çabuk kuvvet grubu) BESYO ağırlık salonunda % 50- 75- 100 şiddetinde 6 tekrarlı maksimal yüklenme yöntemine göre çalıştırılmıştır. İkinci grup (sprint grubu ) ise BESYO Olimpik stadı parkurunda %100 şiddette sprint çalışmıştır. Setler arasında nabızın 120'ye, tekrarlar arasında ise 140 atım dakikaya düşünceye kadar beklendi. Denekler antrenman öncesi ve antrenman sonrası olmak üzere iki ölçüme tabi tutulmuştur. Bu. ölçümlerde deneklerin vücut ağırlığı, relatif pençe, relatif bacak,relatif sırt, anaerobik güç, 3 0m sprint, yağ yüzdesi, sese karşı sağ el, sese karşı sol el ZR, sese karşı sağ ayak, sese karşı sol ayak, ışığa karşı sağ el, ışığa karşı sol el, ışığa karşı sağ ayak, ışığa karşı sol ayak reaksiyon süreleri ölçüldü. Gruplar arası ve Öntest-sontest arasındaki farklılığın tespiti için "t" testi kullanıldı. İki grup arasında vücut ağırlığı ve anaerobik güç parametrelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0.05). Diğer parametrelerde ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). Çabuk kuvvet grubunda öntest ve sontest arasındaki karşılaştırılmada vücut ağırlığı, relatif pençe, relatif bacak, relatif sırt, anaerobik güç ve 3 Om sprint, vücut yağ yüzdesi parametrelerinde, sese karşı sağ el, sese karşı sol el ZR, sese karşı sağ ayak, sese karşı sol ayak, ışığa karşı sağ el, ışığa karşı sol el, ışığa karşı sağ ayak, ışığa karşı sol ayak reaksiyon sürelerinde anlamlı fark bulunmuştur (PO.05). Sprint grubunda öntest ve sontest karşılaştırılmasında ise vücut ağırlığı, relatif pençe, relatif bacak, relatif sırt, anaerobik güç ve 3 Om sprint, vücut yağ yüzdesi parametrelerinde ve sese karşı sol el ZR, sese karşı sağ ayak, sese karşı sol ayak, ışığa karşı sağ el, ışığa karşı sol el, ışığa karşı sağ ayak, ışığa karşı sol ayak reaksiyon sürelerinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, deneklerde çabuk kuvvet ve sprint antrenman metodunun reaksiyon zamanı üzerinde birbirine yakın olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of the study was to determine effects of the explosive and sprint training on reaction time 24 male students attending to the Physical Education on Sports College served as subject. The X age of subjects was 21.75 ± 1.21 year. They divided into two groups accarding to the their training method. One of them was weight training group end other was sprint group. The first group exercised 6 rm for weight training. The secont group exercised sprint training for 8 weeks and 3 days a week. The subjects were tested in pre and pest training. The weight, hand grip strength, back and leg strenght, vertical jump, 30 m sprint, percent body fat, uditory and visual reaction time for hand and food tested. The relative hand grip strenght relative back and leg strength, and anaerobic power were calculated. The 't' test was used for estimating differences between pre and post tests and between groups at the 0.05 confidence level. There were significant differences between two groups for percent body fat and anaerobic power in post test. There were significant differences between pre and post test in weight, hand grip strenght, back and leg strenght, vertikal jump, 30 m sprint, percent body fat, uditory right and left hand reaktion time, uditory right and left foot reaktion time visual right and left hand reaktion time, visual right and left foot reaktion time for weight training group. In the sprint group there were significant differences between pre and post weight, hand grip strenght, back and leg strenght, vertikal jump, 30 m sprint, percent body fat, uditory left hand reaktion time, uditory right and left foot reaktion time visual right and left hand reaktion time, visual right and left foot reaktion time for weight training group. At the end of this study it could be concluded that teh had weight training and sprint training possitive effect on reaction time of the subjects. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Kuvvet tr_TR
dc.subject Strength tr_TR
dc.subject Sprint antrenmanları tr_TR
dc.subject Sprint traning tr_TR
dc.title Çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının reaksiyon zamanına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effects of strenge and speed training on reaction time tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account