Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bir raylı ulaşım sisteminde personel çizelgeleme problemine bütünleşik yaklaşım

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.