Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Osteoporozun çene kemiklerindeki radyografik bulgularının bilgisayar yardımı ile incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.