Selcuk University Digital Archive Systems

Futbolcularda sürekli koşular ile oyun formunun dayanıklılık ve solunum parametrelerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sanioğlu, Ahmet
dc.contributor.author Patlar, Süleyman
dc.date.accessioned 2016-06-29T07:29:37Z
dc.date.available 2016-06-29T07:29:37Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Patlar, S. (1999). Futbolcularda sürekli koşular ile oyun formunun dayanıklılık ve solunum parametrelerine etkisii. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3085
dc.description.abstract Araştırmanın amacı futbolcularda sürekli koşular metodu ile oyun formu metodunun, aerobik kapasite ve solunum parametrelerine olan etkilerinin tespit edilmesidir. Araştırma, yaşları 18-26 arasında değişen, aktif olarak futbol oynayan 29 erkek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Deneklerin yaş ortalamaları sürekli koşular grubunda 21.73 ± 2.25 yıl, oyun formu grubunda ise 21.35+ 1.27 yıl olarak tespit edilmiştir. Boy ortalamaları sürekli koşular grubunda 1.75± 0.06 cm, oyun formu grubunda ise 1.78+ 0.05 cm olarak belirlenmiştir. Çalışmalar 6 hafta süresince, haftada 3 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) ve 30 dakika olacak şekilde yapılmıştır. Denekler iki gruba ayrılarak, birinci grup (sürekli koşu grubu) BESYO olimpik futbol sahasının etrafındaki parkurda sürekli koşular metodu ile % 50 şiddette 30 dakika süresince koşturulmuştur. İkinci grup (oyun formu grubu) ise, aynı sahada 7x7 oyun formu ile 30 dk çift kale maç oynatılmıştır. Denekler antrenman öncesi ve antrenman sonrası olmak üzere iki ölçüme tabi tutulmuştur. Bu ölçümlerde deneklerin vücut ağırlığı, yağ ölçümü, nabız, max VO2, zorlu vital kapasite, ekspirasyon ve inspirasyon parametreleri "t" testi ile karşılaştırılmıştır. 47 İki yöntem arasında ilgili parametrelerde etkililik açısından anlamlı bir fark bulunmazken herbir yöntemin kullanıldığı grup içerisinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Sürekli koşular grubunda sporcuların vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, max VO2, zorlu vital kapasite, ekspirasyon, inspirasyon değerlerinde öntest ve sontest ölçümlerine göre anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (P<0.05). Oyun formu grubunda ise yağ yüzdesi, nabız, max VO2 ve inspirasyon parametrelerinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Sürekli koşular ve oyun formu grubu öntest ve sontest değerleri incelendiğinde hiçbir parametrede gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05). Sonuç olarak, futbolcularda sürekli koşular ve oyun formu metodunun aerobik kapasite ve solunum parametreleri üzerinde birbirine yakın olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of study is to determine effects of the continual running and game formation methods on aerobic capasity and respiraton parameters. The study was carried out on 29 boys whose ages vary between 18-26, and who actually play football in Physical Education and Sport Collage. The average of the subjects was 21.73 ± 2.25 years in the continual running group and 21.35 ± 1.27 in the game formation group. The average height of the subjects was 1.75 ± 0.06 cm in the continual running group and 1.78 ± 0.05 cm in the game formation group. The study was carried out for 6 weeks and three days a week ( Monday- Wednesday- Friday) and each of them lasted for 30 minutes. The subjects were divided into two groups. The first group ( the continual running group) ran for 30 minutes with the continual running method in 50 % intensity in the track around the Olympic football ground of BESYO (Physical Education and Sport Collage ) and the second group ( the game formation group )played football with two goals in the same ground and with 7x7 game formation far 30 minutes. 49 The subjects were measured twice: one before and the other after the training sessions. The weight of the body, fat percentage, blood pressure, max V02, forced vital capasity and the parameters of expiration and inspiration of the subjects were compared with "t" test. While there was no significant difference from the point of view of effectiveness in the pertaining parameters between the two methods, there were some differences in the group each method was applied to. Some significant result in the body weight, fat percentage, max V02, forced vital capasity, expiration and inspiration values of the sportmen in the continual running group in the tests before and after the training sessions were found (P< 0.05). In the game formation group, a significant difference in the fat percentage, blood pressure, max V02, expiration and inspiration parameters was found (P<0.05). When the test values before and after the trainings were evaluated, no significant difference between the continual running and game formation groups was found (P>0.05). As a result, continual running and game formation methods have some positive similar effects on aerobic capasity and respiration parameters. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Bedensel dayanıklılık tr_TR
dc.subject Physical endurance tr_TR
dc.subject Futbolcular tr_TR
dc.subject Football players tr_TR
dc.subject Koşu tr_TR
dc.subject Running tr_TR
dc.title Futbolcularda sürekli koşular ile oyun formunun dayanıklılık ve solunum parametrelerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of continual running and game formation on endurance and respiration parameters on footballers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account