2006, Cilt 5, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Uğur, Latif Onur; Baykan, Umut Naci; Erdal, Mürsel (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Günümüzde inşaat sözleşmeleri, nitelikli bir yapım projesinin toplam maliyetlerini yönlendirmekte ve taraflar arasındaki tüm ilişkileri etkilemektedir. Risklerin değerlendirilme yöntemi ise nihai maliyeti doğrudan ...
 • Uğur, Latif Onur; Erdal, Mürsel; Baykan, Umut Naci (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Ülkemizde, inşaat sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin yapımında uygulanacak yasal prosedürde belirleyici konumundadır. Bu bağlamda, ihale ve inşaat risk analizlerinden yapım işleri sözleşme ...
 • Özer, Mustafa; Orhan, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmada, disk şeklindeki tanelerin sıvı içerisindeki çökme hızını veren eşitlikler kullanılarak tane büyüklüğü dağılımları hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar standart hidrometre deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. ...
 • Kanıt, Recep; Özer, Mustafa; Özdemir, Şenay (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmada, ASTM D 4318’de tarif edilen ıslak hazırlama ve ülkemizde uygulandığı şekliyle kuru hazırlama yöntemlerinin likit limit değerini hangi düzeyde etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, değişik bölgelerden ...
 • Altın, Mustafa; Çöğürcü, M. Tolga; Döndüren, Mahmut Sami (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) özellikle hazır-beton sektörü, onarımgüçlendirme işleri ve prefabrik inşaat sektörü başta olmak üzere yapıların beton ile ilgili tüm dallarında giderek daha fazla uygulama alanı ...
 • Uzer, Ali Ulvi; Olgun, Murat (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de kurak ve yarı - kurak alanlarda şişen zeminlere sıkça rastlanmaktadır. Genellikle aktif kil mineralleri ihtiva eden bu zeminler, kapiler yoldan su alarak büyük hacim değişikliklerine ...

View more