Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, AKM Yayınları, Ankara 2004, 511+VIII s.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.