Browsing 2004, Sayı 16 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Çaycı, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Korkuteli coğrafi bakımdan Pisidia, İsauria, Pamphilia, Lycia, Karia gibi bölgelerin yol ayrımında yer almıştır. Öncelikle Korkuteli tarihi hakkında kısa bilgi verilecektir. Sonra Korkuteli Alaaddin Camii mimarîsi, ...
 • Bayram, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Türk edebiyatında karşılaştırmalı edebiyatla ilgili birçok akademik çalışma bulunmasına rağmen; karşılaştırmalı edebiyat, kuramsal anlamda yeterince bilinmeyen araştırma yöntemleri arasındadır. Bu makalede önce karşılaştırmalı ...
 • Aşçı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Bu makalede, Doğu Türkistan’da kaleme alınmış, anayurtlarından göç etmek zorunda kalan Uygur Türkleri sayesinde etki sahası Hindistan, Pakistan ve nihayet Suudî Arabistan’a kadar genişlemiş olan Sîretü Hâtemü’n-Nebiyyîn2 ...
 • Özcan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Yaşar Nabi Nayır öykü, roman, eleştiri ve makalenin yanı sıra çeviri ile de ilgilenir. Bu çalışmada Yaşar Nabi’nin çeviri hakkındaki görüşleri verilmiştir. Y. Nabi edebiyatımızda ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Bu çalışmada, Rusya’daki Türkçülük hareketinin babası olarak kabul edilen İsmail Gaspıralı’nın kısa bir hayat hikâyesi verildikten sonra, temel olarak “dilde birlik” fikri üzerinde durulmuştur. Onun bu konuyla ilgili ...
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Türkçenin kelime dağarcığının çok önemli bir kısmını türemiş kelimeler oluşturmaktadır. Kelime türetilmesinde en çok kullanılan eklerden biri de -ma (-me) ekidir. Türkçenin gelişim sürecinde en eski dönemlerden itibaren ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Anonim halk edebiyatının en yaygın türlerinden olan mâniler birçok unsuru bünyelerinde barındırırlar. Bu unsurlardan biri de yerleşim birimleri adlarına yer vermeleridir. Makalemizde Konya ve çevresinde tespit edilen ...
 • Sak, İzzet; Çetin, Cemal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıla kadar, merkezin taşra ile olan irtibâtını ve devletin resmî haberleşmesini ana yollar üzerinden sırasıyla ulak hükmü, menzilhâne sistemi, in’âm hükmü, kirâcıbaşılık ve nihâyetinde de 1839 ...
 • Akça, Gürsoy; Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Osmanlı-Türk düşüncesinde Doğu ve Batı imgelerinin her birinin hangi referans çerçevelerinde ortaya konduğu ve bu anlamda küreselleşmenin uzun geçmişi olan ne tür sorunlarının olduğu bu makalenin ilgi konusudur. Osmanlıda ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Bu makalede Türk yenileşme tarihinin önemli simalarından olan Celâl Nuri İleri’nin tarih bilimine bakışı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda tarihte geçmiş kavramı, tarihin diğer bilimlerle olan ilişkisi ...
 • Koç, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Kığı bugün Bingöl İline bağlı bir kaza merkezidir. Osmanlı döneminde ise merkezinde Kiğı kasabasının yer aldığı küçük bir sancaktır. Kığı Sancağı, bölgenin 1514 yılında Osmanlı idaresine geçmesiyle teşekkül etmiştir. ...
 • Aköz, Alaaddin; Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Şehzâde I. Murâd tarafından Osmanlı hakimiyetine dahil edilen Edirne, İstanbul’un fethine kadar başkent, fetihten sonra da Rumeli topraklarının birinci, Osmanlı’nın ikinci önemli kenti olmuştur. Bu özelliği dolayısıyla, ...
 • Talas, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Mehmet Eröz, Türk kültürünü çok farklı yönleriyle araştırıp kendinden sonra gelen sosyologların hizmetine sunmuştur. Türklerde totemizm izleri meselesi, kültür ve toplum tarihindeki konulardan farklı biri olarak dikkat ...
 • Hacızade, Leyla (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Türk ve Doğu Slav ( Rus, Ukrayna, Belorus) halklarının ilişkileri çok eski dönemlere uzanmaktadır. Türkler ve Ruslar yüzyıllar boyunca farklı nedenlerle sürekli etkileşim halinde olmuşlardır. Aynı coğrafyayı paylaşmaları, ...
 • Garaşova, Sevil (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Azerbaycan’ın toplumsal, siyasî, edebî ve estetik fikir tarihinde çok önemli yeri olan büyük insanlardan biri de Ali Bey Hüseyinzâde’dir. Bu makalede Ali Bey Hüseyinzâde üzerine yapılmış çalışmalara özet olarak yer ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account