Selcuk University Digital Archive Systems

Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerini etkileyen faktörler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seçer, Zarife
dc.contributor.author Uçar, Neslihan Yeliz
dc.date.accessioned 2016-06-17T06:36:24Z
dc.date.available 2016-06-17T06:36:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Uçar, N. Y. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerini etkileyen faktörler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3046
dc.description.abstract Birey olarak insanın da ruh sağlığı onun diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmasına bağlı olduğu için sosyal beceriler bireyin ruh sağlığı açısından önemlidir. Sosyal beceriler, başkalarıyla başarılı etkileşimde bulunulmasına olanak sağlayan davranışlardır. Kişisel arası ilişkilerin iyi olması bazı değişkenlerle ilişkilidir. Değişkenlerden birisi de sosyal becerilerdir. Sosyal beceriler tüm insanlar için önemli olmasına rağmen bazı meslek mensupları için daha da önemli görülmektedir. Bu mesleklerden birisi de öğretmenliktir. Sınıfta öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiler, öğrenmenin ve eğitimin temelini oluşturur. Nitekim sosyal beceri çoğunlukla davranışçı tekniklere ve performansa dayalı faktördür. Bu araştırma Okul öncesi öğretmenlerin sosyal becerilerini etkileyen faktörler açısından bu faktörlerin sosyal beceri düzeyini etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini, 2009-2010 öğretim yılında Anamur ve Bozyazı ilçelerinde resmi ve özel okul kurumlarında görev yapan okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada katılımcı kişilerin sosyal becerileri (cinsiyet, yaş, medeni, durum, öğretmenlik mesleğinde çalışma süresi, mezun olduğu okul, anne-baba eğitim durumu, anne baba mesleği) açısından değişip değişmediğinin belirlenmesi çalışılmıştır. Bu araştırma, okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sosyal becerilerini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan bir araştırmadır. tr_TR
dc.description.abstract The mental health of people as individuals, it's healthy relationships with other people because it is connected to the individual's social skills are important for mental health. Social skills, interact with others that allows for successful behavior. Personal relations between the variables are associated with some of the well-being. One of the variables are the social skills. Social skills are important for all people, although some are more important for professionals. The teaching profession is one of those. The relationship between teachers and students in the classroom, learning and education is the foundation. Indeed, social skills and behavioral techniques often are based on performance factors. This study of pre-school teachers of social skills in terms of the factors affecting the influence of these factors does not determine the level of social skills was conducted. The research group, 2009-2010 academic year, public and private schools in the district Bozyazı Anamur and institutions serving students in preschool. This study participants people's social skills (gender, age, marital status, profession in the working hours, graduate school, parent education, parental occupation) in terms of possible change does not identify were studied. This research institutions working on preschool education teachers to determine the factors affecting social skills is a research aiming at. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Okul öncesi öğretmenler tr_TR
dc.subject Preschool teachers tr_TR
dc.subject Sosyal beceri tr_TR
dc.subject Social skill tr_TR
dc.title Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerini etkileyen faktörler tr_TR
dc.title.alternative The factors that affecting social skills of presschool teachers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account