Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Uysal, Erol (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-07-09)
  Elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle fotogrametrideki gelişmeler baş döndürücü bir şekilde ilerleme göstermektedir. Sayısal fotogrametrik amaçlı elde edilecek ürünlerde kullanılacak donanım ve ...
 • Demir, Selda (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05-23)
  Gravimetrik jeoit belirlemede global yerpotansiyel modellerinden, sayısal yükseklik modellerinden ve yersel gravite gözlemlerinden yararlanılır. Yeryuvarının tümüne homojen olarak yayılmış gravite gözlemlerinin ...
 • İl, Hatice Tuğba Arlı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05-23)
  Gravimetrik jeoit modellerinin oluşturulma sürecinde gravite verilerinin yanı sıra topografik yüksekliklere de ihtiyaç vardır. Çünkü jeoit modelleme çalışmalarında topografya etkisi en önemli parametrelerden biridir ve ...
 • Başkan, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-16)
  Mühendislik projelerinin kalitesini sürdürmek ve güvenli hizmet etmek için depremlerin büyüklüğünü ve etkilerini belirlemek önemlidir. GNSS tekniğiyle Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarından (CORS) yüksek doğrulukla ...
 • Ayyıldız, Ekrem (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-12-15)
  Fotogrametri bilimi geçmişten günümüze kadar teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar sonucunda fotogrametrik çalışmalar farklı veri kaynaklarına ...
 • Özdemir, Behlül Numan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-18)
  Bu araştırmada ilk olarak kapalı mekân konum belirleme ve yön tayini hususunda harita mühendisliği ve diğer disiplinlerde geniş bir çerçevede inceleme gerçekleştirilmiştir. İç mekânlarda kullanılan konum belirleme yöntemleri ...
 • Sonel, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-12-25)
  Kentler; üzerinde yaşayan toplumun özelliklerine ve göç, sanayileşme, savaş, afet gibi etkenlerle ortaya çıkan pek çok nedene bağlı olarak değişip şekillenmektedir. Kentlerin geçirdiği bu yaşamsal süreçlerin sonucunda ...
 • Mırdan, Omar Falah (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-02-09)
  Teknolojinin gelişmesiyle beraber tarihi eserlerin gelecek nesillere aslına uygun şekilde aktarılabilmesi olanağını doğmuştur. Görüntüleme ve kayıt teknolojisinin gelişmediği dönemler düşünülecek olursa bir tarihi yapı ...
 • Şen, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-12)
  Karayolları şehirleri, bölgeleri ve insanları birbirine bağlayan, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda şehirlerin ana yapıları haline gelmişlerdir. Karayolu yapımı ve planlaması, gereksinimlere etkin çözümler bulması için ...
 • Abdulmajed, Rozh Ismael Abdulmajed (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-12-07)
  Günümüzde uzay jeodezisi ve uydu tekniklerinin hızlı gelişim ve değişimi ile birlikte, GNSS seçme ve kullanma imkanları artmış, birçok uydu sistemi mevcut ve kullanıma hazırdır. Arazi ölçümü, veri toplama gibi haritalama ...
 • Ahmed, Shamal Fatah Ahmed (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-12-07)
  GNSS (Global Navigation Satellite System) arazi ölçmelerinde jeodezik ağların kurulmasında sıkça kullanılır. Bir jeodezik ağı kurmak için, ağın türünü, tasarımını, doğruluk isteklerini bilmek gerekir. GNSS ağının ihtiyaç ...
 • Yurdakul, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Üç boyutlu kadastro, arazinin 3 boyutlu mülkiyetini kayıt altına almanın yanında, kent planlama, arazi modelleme, mühendislik projeleri, vergi toplama, afet yönetimi, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi ...
 • Tepe, Sema (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan taşınmazların, kamu yararı için gerekli işlere tahsis edilmek üzere, yasada gösterilen yöntemlere göre tamamının yada bir kısmının, bedeli peşin ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesidir. ...
 • Kara, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada doğrusal zaman serileri yöntemlerinden otoregresif (AR) ve otoregresif hareketli ortalama (ARMA) modelleri kullanılarak sabit GPS istasyonlarının koordinat bileşen verilerine ayrı ayrı zaman serisi analizi ...
 • Avşar, Nevin Betül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Yeryuvarının gravite alanının belirlenmesi ve modellenmesi, fiziksel jeodezinin temel konularının başında yer alır. Jeodezik gözlemleri doğrudan etkileyen ve yeryuvarının şeklini belirleyen gravite alanı, çekim ve merkezkaç ...
 • Bilgen, Burhaneddin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-01-03)
  Deformasyon izleme çalışmaları mühendislik ölçmelerinin önemli konularından biridir. Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sayesinde meydana ...
 • Çevik, Hasan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Avrupa Birliği'ne uyum aşamasında olan ülkemizin farklı konularda eksikleri olduğu gibi arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasında da eksikleri vardır. Türkiye'de yapılan toplulaştırma projelerinden, sadece dağınık ...
 • Türen, Yener (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Üç boyutlu jeodezik uygulamalarda, GPS ölçüleriyle türetilen elipsoidal yüksekliklerden ortometrik yüksekliklere geçiş için jeoidin bilinmesi gereklidir. Global anlamda homojen veri kümesi gereksinimi nedeniyle jeoit yerin ...
 • Avcı, Ümit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Büyük yapı, yol ve kanal çalışmalarında kazılacak toprak hacminin hesaplanması, maden işletmelerinde çıkarılan maden miktarının belirlenmesi amacıyla hacim hesabı yapılır. Hacimler genellikle enkesitlerden, eşyükseklik ...
 • Uzel, Kemal (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Geçmişten bugüne mühendislik teknolojileri insanoğlunun hayatını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Özellikle yer bilimleri, iletişim teknolojileriyle birleşerek kullanıcıların mekândan bağımsız olarak her türlü bilgiye ...

View more