Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim okullarında ikinci kademede uygulanan sanat eğitimi çalışmalarına renk yönünden analitik bir yaklaşım

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karoğlu, Alaybey
dc.contributor.author Arda, Zühal
dc.date.accessioned 2016-04-20T06:52:13Z
dc.date.available 2016-04-20T06:52:13Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Arda, Z. (1999). İlköğretim okullarında ikinci kademede uygulanan sanat eğitimi çalışmalarına renk yönünden analitik bir yaklaşım. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3029
dc.description.abstract Sanat eğitimi, eğitim ile sanatın biraraya gelerek oluşturduğu bir alandır. Çev reyle ilk tanışma, görme, algılama, adlandırma yaşamsal doğallıkla başlar. Sanatsal bilgi ve deneyimin kazandırılması ile ürün verme, üründen tat alma şeklinde devam eder. Hangi yaklaşımla ve hangi yöntemle öğretilirse öğretilsin, sonuçta çocuğa ve gence kazandırılacak değerler bilgi ve deneyimdir. Bu süreç içinde çocuk mutlu da olur, zorlanır da. Ama aynı zamanda rahatlar, kendi düşünce ve hayallerini anlatırken de yaratıcı düşüncesi gelişir, tartışmayı, eleştirmeyi öğrenir. Böyle bir düşünce sistemine öğrenen kişinin de kendine, çevresine, sanat yapıtına bakışı değişir. Bu çalışmada insanın öğrenim hayatının en önemli kısmını oluşturan İlköğretim çağının ikinci kademesindeki öğrencilerin sanat eğitimi çalışmalarına renk yönünden yaklaşılmış olup, en çok kullandıkları renkler, renk kullanımındaki ayrıntıcı ve özel likli davranışlarının onların sanatsal ve estetiksel gelişimine yansıması incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Art Education is a field which is formed with the combination of education and art. The first acquaintance with the environment begins with seeing, percepting, naming and naturalism pertaining to life. It continues with producing works by making gain of artistic information and experience and, getting taste of the product. Whatever approach or method it is taught by, the values which will be gained to the child or youngster one, at last, information and experience. With this process, the child will both be happy and forced. But also he feels eased, his creative mind improves while expressing his thoughts and imaginations and learns to discuss and criticize. In such a system of thought, the learner's view to himself, his environment and to the work of art changes, too. In this study, the an education studies of the students who are in the second step of the primary school period which forms the most significant part of a man's educational life has been approached in color, and, in using color, how their attitudes which are based on looking for the details and which are characteristic are reflected to their artistic and aesthetical improvement have been examined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Colors tr_TR
dc.subject Renkler tr_TR
dc.title İlköğretim okullarında ikinci kademede uygulanan sanat eğitimi çalışmalarına renk yönünden analitik bir yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative An Analitic approach in terms of colour to the of artistic education practised at the second lavel at primary education schools tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account