Selcuk University Digital Archive Systems

Tanı konulamayan plevral effüzyonlu vakalarda video yardımlı torakoskopi tekniği ile plevral biyopsinin tanı değeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ceran, Sami
dc.contributor.author Şanlı, Aydın
dc.date.accessioned 2016-04-11T08:43:10Z
dc.date.available 2016-04-11T08:43:10Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Şanlı, A. (1998). Tanı konulamayan plevral effüzyonlu vakalarda video yardımlı torakoskopi tekniği ile plevral biyopsinin tanı değeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3018
dc.description.abstract Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Haziran 1995- Aralık 1997 tarihleri arasında kapalı plevra biyopsisi ile tanı konulamayan 10 hastaya VATS uygulanmıştır. Vakaların 5'i kadın 5'i erkektir. En genç vaka 28 yaşında, en yaşlı vaka ise 80 yaşında olup yaş ortalaması 55.7'dir. Vakaların 5 (%50)'ine sağ,5 (%50)'ine sol hemitoraksta VATS ile biyopsi alma işlemi uygulanmıştır. 10 vakanın 9(%90)'unda biyopsi alınabilmiş, 1(%10) vakada VATS ile biyopsi alınamamış ve torakotomiye geçilerek açık biyopsi alınmıştır. VATS ile biyopsi alınan 10 vakanın 9 (% 90)'unda kesin tanıya ulaşılmıştır. Bu vakaların 4'ündc malign mczotelyoma, 3'ünde Tbc, 2'sinde ise kronik nonspesifik plörit tanısı konulmuştur. Torakotomi uygulanan hastada ise adenokarsinom metastazı rapor edilmiştir. Hiçbir vakada operatif komplikasyon ve mortalite gözlenmemiştir. tr_TR
dc.description.abstract VATS was performed to 10 patients to whom diagnosis couldn't done with closed pleura biopsy between June of 1995 and december of 1997 at the clinic of chest Surgery of Medical Faculty of Sclcuk University. 5 of the cases were female and 5 of them were male. The smallest case was 28 years old, the eldest case was 80 years old and average age of all cases was 55.7. VATS was performed to 5 of the all cases from the right (%50), and to 5 of them from the left side (%50). At the 9 cases biopsy was taken (% 90), at 1 case biopsy wasn't taken with VATS (%10) and open biopsy was done with thoracotomy. At the 9 of the 10 cases in whom biopsy was done with VATS absolute diagnosis have been done. In the 4 of these cases diagnosis was malign mesotelioma, in 3 of them diagnosis was tuberculosis, in 2 of them diagnosis was non-spesific pleuritis. In the thoracotomy performed patient the diagnosis was metastasis of adenocarcinoma. Complications and mortality wasn't seen in any of the cases. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Thoracostomy tr_TR
dc.subject Torakostomi tr_TR
dc.subject Pleural effusion tr_TR
dc.subject Plevral efüzyon tr_TR
dc.subject Pleural biopsy tr_TR
dc.subject Plevral biyopsi tr_TR
dc.title Tanı konulamayan plevral effüzyonlu vakalarda video yardımlı torakoskopi tekniği ile plevral biyopsinin tanı değeri tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR143160


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account