Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tanı konulamayan plevral effüzyonlu vakalarda video yardımlı torakoskopi tekniği ile plevral biyopsinin tanı değeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.