Selcuk University Digital Archive Systems

Akut romatizmal ateş profilaksisinde üç haftada bir yapılan benzatin penisilinin koruyuculuk değeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oran, Bülent
dc.contributor.author Taştekin, Ayhan
dc.date.accessioned 2016-03-30T11:35:06Z
dc.date.available 2016-03-30T11:35:06Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Taştekin, A. (1995). Akut romatizmal ateş profilaksisinde üç haftada bir yapılan benzatin penisilinin koruyuculuk değeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2965
dc.description.abstract Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda, 23 tanesi 1994-1995 ve 51 tanesi 1990-1994 yıllan arasında kliniğimizce tanı konup halen izlenmekte olan toplam 74 hasta üzerinde yapıldı. Çalışmaya akut romatizmal ateş nedeniyle 3 haftada bir 1,200,000 Ünite intramuskuler benzatin penisilin G kullanan hastalar alındı. Vakaların 31 (% 41.9)'i kız, 43 (% 58.1)'ü erkek idi. Yaşlan 6-18 (ortalama 12±3) ve ağırlıkları 17-76 (ortalama 4 1 ± 1 2) kg arasında değişmekteydi. Vakalar klinik olarak akut romatizmal ateş atağı ve üst solunum yollan enfeksiyonu açısından takip edildiler. Ayrıca her hastada 7., 14. ve 21. günlerde "high performance liquid chromatography" analizi ile serum penisilin düzeyine bakıldı ve aynı günlerde boğaz kültürü alındı. Düzenli benzatin penisilin G yaptıran hastalar arasında akut romatizmal ateş atağı ve gerçek streptokoksik üst solunum yollan enfeksiyonu görülmedi. Boğaz kültüründe A grubu beta hemolitik streptokok üreyen 5 hasta ASO titresinde artış olmadığı için taşıyıcı kabul edildi. Ortalama serum penisilin seviyesi 7. gün 0.71 mcg/ml, 14. gün 0.36 mcg/ml ve 21. gün 0.15 mcg/ml idi. 21. gündeki serum penisilin seviyesi 62 hastanın 10 tanesinde (% 16.1) 0.01 mcg/ml'nin ve 12 tanesinde (% 19.3) 0.03 mcg/ml'nin altında idi. Buna göre, akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı profılaksisinde 3 hafta ara ile yapılan benzatin penisilin G'nin, serum konsantrasyonu vakaların bir kısmında 21. günde 0.01 mcg/ml'nin altına düşmekle birlikte, akut romatizmal ateş ataklarını ve A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarını önlemede etkili ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study 74 patients with acute rheumatic fever diagnosis, of whom 23 were diagnosed in 1994-1995 and the others in 1990-1994, were included. Those taking intramusculary 1,200,000 U benzathine penicillin G injection at 3-weeks intervals were accepted to the study. Of patients, 31 (41.9%) were female, and 43 (58.1%) were male. Their ages and weights were between 6-18 (12±3) and 17-76 (41+12) kgs respectively. The cases were clinically followed up for rheumatic attack and upper respiratory tract infection with group A beta hemolytic streptococi. Serum penicillin levels were determined by means of high performance liquid chromatography analysis and throat cultures were obtained at 7th, 14th, 21st days. Neither acute rheumatic fever attack nor true group A beta hemolytic streptococcal infection was observed in patients regularly taking intramusculary benzathine penicillin G injections. 5 patients who were positive for group A streptococci were accepted as carrier because of unrising ASO titers. Average serum penicillin level was 0.71 mcg/ml at 7th day, 0.36 mcg/ml at 14th day, and 0.15 mcg/ml at 21st day. Serum penicillin level at 21st day was below 0.01 mcg/ml in 10 (16.1%) and 12 (19.3%) of 62 patients. It's concluded that intramusculary benzathine penicillin G injection at 3-weeks intervals for acute rheumatic fever and rheumatic heart disease prophylaxis is sufficient and effective in preventing acute rheumatic fever attacks and group A beta hemolytic streptococcal infections although penicillin G serum concentrations of some patients were below 0.01 mcg/ml at 21st day. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Penisilin G tr_TR
dc.subject Penicillin G tr_TR
dc.subject Romatizmal ateş tr_TR
dc.subject Rheumatic fever tr_TR
dc.subject Streptococcus tr_TR
dc.title Akut romatizmal ateş profilaksisinde üç haftada bir yapılan benzatin penisilinin koruyuculuk değeri tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR11521


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account