Selcuk University Digital Archive Systems

Yenidoğan sepsisinde total antioksidan seviye, total oksidan seviye ve serum paraoksonaz-1 düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Örs, Rahmi
dc.contributor.author Annagür, Ali
dc.date.accessioned 2016-02-17T12:50:57Z
dc.date.available 2016-02-17T12:50:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Annagür, A. (2011). Yenidoğan sepsisinde total antioksidan seviye, total oksidan seviye ve serum paraoksonaz-1 düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2944
dc.description.abstract Amaç: Paraoksonaz-1 (PON-1) serumda yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) üzerinde yer alan, kalsiyuma bağımlı glikoprotein yapısında bir enzimdir. PON-1'in düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve yüksek dansiteli lipoproteini (HDL) oksidasyona karşı koruduğu ve oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. Sepsiste oksidatif stres artmakta ve HDL konsantrasyonu azalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan sepsisinde tedavi öncesi ve sonrası PON-1 düzeyini ve oksidan/anti-oksidan durumu değerlendirmek ve PON-1'in yenidoğan sepsis tedavisinin takibinde kullanılabilirliğini belirlemektir. Yöntem: 35 yenidoğan sepsisli hasta ve 35 sağlıklı kontrol çalışmaya dâhil edildi. Gruplarda PON-1 aktivitesi, total oksidan durun (TOS), total antioksidan durum (TAS) ölçüldü ve oksidatif stres indeksi (OSİ) hesaplandı. Bulgular: Yenidoğan sepsisli hastalarda tedavi öncesi TAS, TOS ve OSİ düzeyleri tedavi sonrası ile kıyaslandığında anlamlı düzeyde yüksek (sırasıyla p<0.000, p<0.000, p<0.000), PON?1 düzeyi ise anlamlı düzeyde düşüktü (p < 0.000). Benzer şekilde, tedavi öncesi TAS, TOS ve OSİ düzeyleri kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı derecede daha yüksek (sırasıyla, p<0.000, p<0.000, p<0.000) ve PON?1 düzeyi ise anlamlı düzeyde düşüktü (p < 0.000). Tedavi sonrası TAS değeri kontrol grubu ile kıyaslandığında aradaki fark anlamlı düzeyde yüksek (p = 0.009) iken TOS, OSİ ve PON?1 düzeyleri kontrol grubu ile kıyaslandığında sonuçlar benzerdi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, p = .0.078, p = 0.597, p = 0.086). Sonuç: Çalışmamızda, yenidoğan sepsisinde, serum PON1 düzeyinin daha düşük olduğunu saptadık. PON1'deki bu azalma olasılıkla sepsisiste artan serbest oksijen radikallerinin oluşturduğu oksidatif stresin dolaşımdaki PON1 aktivitesini azaltmasına ve karaciğerden PON1 sentezini engellemesi sonucu oluşmaktadır. Sepsisli hastalarda enfeksiyon süresince serum PON1 düzeyi takibinin sepsisin seyrini, tedavinin etkinliğini ve iyileşmeyi değerlendirmede yararlı bir biyomarker olduğu kanaatindeyiz. Sonuçlarımızı doğrulayan daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract Background: Paraoxonase-1 (PON-1) is a calcium dependent glycoprotein enzyme that is found on the high density lipoprotein (HDL) in serum. PON-1 has been shown to protect low-density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein (HDL) against oxidation and can reduce oxidative stres. In sepsis increases oxidative stres and decreases HDL concentrations. Aim: To evaluate oxidant/anti-oxidant status in neonatal sepsis before and after therapy and to determine whether PON-1 could be used to monitor the treatment of neonatal sepsis. Method: Thirty-five patients with neonatal sepsis and 35 neonates as controls were included in the study. PON-1 activities, total oxidant status (TOS), total anti-oxidant status (TAS) groups were measured and an oxidative stres index (OSI) was calculated. Results: Plasma levels of TOS, TAS and OSI were significantly higher in patients with neonatal sepsis before therapy as compared to after treatment (p < 0.000, p < 0.000 and p < 0.000, respectively), plasma PON-1 level was significantly lower (p < 0.000). Plasma levels of TOS, TAS and OSI were significantly higher in patients with neonatal sepsis before therapy as compared to the control group (p < 0.000, p < 0.000 and p < 0.000, respectively) and plasma PON?1 level was significantly lower (p < 0.000). TAS levels in after treatment were significantly higher than in the control group (p = 0.009), while TOS, OSI and PON-1 levels were similar in after treatment compared to control group (p = .0.078, p = 0.597, p = 0.086, respectively). Conclusion: The present study showed that levels of serum PON1 were lower in neonatal sepsis than control group. The decrease in levels of PON1 was attributed to reduced synthesis of PON1 in liver and PON1 activity in blood by oxidative stress due to increased free oxygen radicals formed in sepsis. In preterms with sepsis, monitoring the level of serum PON1 is thought to be anticipated as a useful biomarker to assess the course of infection, effectiveness of treatment and recovery. Further studies are needed to confirm our results. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Septicemia tr_TR
dc.subject Septisemi tr_TR
dc.subject Paraoxonase tr_TR
dc.subject Oxidants tr_TR
dc.subject Oksidanlar tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Bebekler tr_TR
dc.subject Infants tr_TR
dc.title Yenidoğan sepsisinde total antioksidan seviye, total oksidan seviye ve serum paraoksonaz-1 düzeyleri tr_TR
dc.title.alternative Total oxidative status, total anti-oxidative status and paraoxonase-1 levels in neonatal sepsis tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account