Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Diyabetik anne bebeklerinde kardiyovasküler hemodinamik veriler ve plazma asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyleriyle olan ilişkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.