Selcuk University Digital Archive Systems

İzotretinoin kullanımının saç döngüsü üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altınyazar, Hilmi Cevdet
dc.contributor.author İslamoğlu, Zeynep Gizem Kaya
dc.date.accessioned 2016-02-15T14:08:20Z
dc.date.available 2016-02-15T14:08:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation İslamoğlu, Z. G. K. (2013). İzotretinoin kullanımının saç döngüsü üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2941
dc.description.abstract Akne vulgaris pilosebase ünitenin sık görülen, kronik, inflamatuar bir hastalığıdır. Sıklıkla puberte döneminde başlayıp, 20-25 yaşlarında gerilemeye başlar. Etyopatogenezinde artmış sebum üretimi, anormal keratinizasyon, inflamasyon ve bakteriyel kolonizasyon rol alır. Oral izotretinoin şiddetli hastalık durumunda erken dönemde kullanıldığında en etkin tedavi yöntemidir. Ancak teratojenite ve diğer yan etkilerinden dolayı kullanımı sınırlıdır. İzotretinoinin yan etkileri iyi bilinmektedir ve bunlardan en sık görüleni mukokutanöz etkilerdir. Birçok ilaç tedavi sırasında telogen effuviuma neden olabilmektedir. Retinoidler saçlarda telogen effuvium ve incelmeye neden olurlar ancak ilacın tam olarak hangi mekanizma ile buna yol açtığı anlaşılamamıştır. İzotretinoinin saç üzerine benzer yan etkileri diğer retinoidlere göre daha az rapor edilmiş olsa da bu konuda yapılmış bir çalışma yoktur. Çalışmamızda izotretinoinin saç parametreleri üzerine etkisi olup olmadığını araştırdık. Yaş ortalamaları 22 olan 19 bayan, 11 adet erkek gönüllü hastanın izotretinoin tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayı sonunda videodermatoskop üzerine kurulmuş olan TrichoScan programı ile saç parametrelerine bakıldı. Bu iki analiz değerleri ''Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi (Paired-Samples t testi)'' ile karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak ilacı kullanmadan ve kullandıktan sonra alınan değerler arasında fark saptanmadı. Bu sonuçlar ışığında ilacın kısa sürede ve çok yüksek dozlar kullanılmadığında saç üzerine etkisi olmadığını, ancak diğer mukokutanöz yan etkilerin literatürdekilere benzer oranda görüldüğünü, TrichoScan'in ilaçların saç üzerindeki etkilerini incelemede etkin ve kolay bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. tr_TR
dc.description.abstract Acne vulgaris is a chronic, inflammatory and frequently-seen disease of pilosebaceunit. It frequently starts in puberty period, and starts to regress in 20th ? 25th ages. Increased sebum creation, abnormal keratinization, inflammation and bacterial colonization play rolesin its ethiopathogenesis. Oral isotretinoin is the most effective treatment method in severe disease case when it is used in early period. But due to teratogenicity and its other adverse effects, its usage is limited. Isotretinoin?s adverse effects are well-known, and the most frequent one of them is muco-cutaneous effect. Many medicines may lead telogen effluvium during treatment. Retinoids lead telogen effluvium and thinning in hairs, but the mechanism in which the medicine creates those effects has not been understood at all. Although similar adverse effects of isotretinoin on hairs has been reported less than those of other retinoids, there is no study conducted in this matter. In our study, we examined whether isotretinoin has effect on hair parameters or not. Hair parameters of 30 volunteer patients with mean age of 22 (19 females and 11 males) were examined via TrichoScan software downloaded on video-dermatoscope before the isotretinoin treatment and at the end of 3rd treatment month. The values of those 2 analyses were compared via Paired-Samples t test. No statistical difference was detected between before usage of medicine and after usage of medicine. Under the light of those results; we can express that the medicine has no effect on hairs unless it is used in overdose in short period, but other muco-cutaneous effects were seen in rate similar with in literature, and that TrichoScan is an efficient and easy-to-use method for examining the effects of medicines on hairs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Isotretinoin tr_TR
dc.subject İsotretinoin tr_TR
dc.subject Hair tr_TR
dc.subject Saçlar tr_TR
dc.subject Acne tr_TR
dc.subject Akne tr_TR
dc.title İzotretinoin kullanımının saç döngüsü üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of isotretinoin on the hair cycle tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR140593


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account