Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Endometrial hiperplaziler ve endometrium kanserinde toll-lıke reseptör ekspresyonunun klinikopatolojik değişkenler ile değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.