Selcuk University Digital Archive Systems

Uyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ekmekci, Ahmet Hakan
dc.contributor.author Reçber, Esra Kaplan
dc.date.accessioned 2015-12-10T13:01:46Z
dc.date.available 2015-12-10T13:01:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Reçber, E. K. (2013). Uyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2913
dc.description.abstract Parkinson Hastalığında belirgin uyku bozuklukları olduğu görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. Uyku bozuklukları PH? na %74-98 oranında eşlik etmektedir. PH? de uyku bozuklukları, uykuya dalmakta ve/veya uykuyu sürdürmekte zorlukla karakterize insomni; uykuda anormal motor aktiviteyle karakterize uykuda hareket bozuklukları veya RDB (REM uykusu Davranış Bozukluğu); uykuda solunum bozuklukları veya gündüz uykululuk ve/veya karşı konulmaz uyku ataklarıyla karakterize hipersomni şeklinde tanımlanabilir. Uyku bozuklukları tanısında anamnezin önemi yadsınamaz olsa da nokturnal PSG uyku bozukluklarını değerlendirmede altın standart tanı yöntemi olarak değerlendirilmektedir. 31 İPH ve 6 PAS tanısı almış ve 30 sağlıklı kişi ile yaptığımız çalışmada tüm hastalarımıza PSG uyguladık. Amacımız hastalar arasında klinik evre ve DOPA kullanım süresi açısından polisomnografik parametrelere yansıyan bulguları gözlemleyip literatür eşliğinde değerlendirmekti. Parkinson hastaları DOPA kullanmalarına ve Hoehn-Yahr Evrelerine göre sınıflandı. Polisomnografik parametreler üç hasta grubu arasında karşılaştırıldı. PAS`lu hastaların ortalama oksijen satürasyonu tüm uyku evrelerinde idiyopatik parkinsonlulara oranla düşük seyretmiştir. İPH? ları ile karşılaştırıldığında PAS?lu hastalarda AHİ daha yüksek bulunmuştur. PAS?da İPH ile karşılaştırıldığında PLMS daha yüksek elde edilmiştir. PAS?lu hastaların uyku etkinlikleri literatürdekine benzer şekilde diğer iki hasta grubuna oranla anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Uyku etkinliği ile benzer şekilde PAS?da uyku devamlılığı diğer gruplara oranla bizim çalışmamızda belirgin şekilde azalmıştır. Çalışmamızda PH?da Toplam Horlama indeksi PAS?na göre daha yüksek gözlenmiştir. Bulgularımız şunu göstermektedir; PAS altta yatan patolojik süreçlerin ciddiyeti nedeniyle uyku rahatsızlıkları ve polisomnografik parametrelerdeki anormallikler açısından daha zengindir ve polisomnografi uyku rahatsızlıkları tanısında altın standart tanı yöntemidir. tr_TR
dc.description.abstract It?s a common view that Parkinson's disease had significant sleep disturbances increasingly. Sleep disorders accompanied to PD by 74-98 %. Sleep disturbances in PD are falling asleep, and / or insomnia characterized by difficulty maintaining sleep, sleep movement disorders characterized by abnormal motor activity, or RBD (REM sleep behavior disorder ), sleep-disordered breathing or daytime sleepiness and / or characterized by recurrent episodes of hypersomnia sleep in the form of an irresistible defined. While denying the importance of history in the diagnosis of sleep disorders nocturnal PSG is a diagnostic method which is considered to be the gold standard for evaluation of sleep disorders. In our study we performed PSG to 31 PD patients, 6 PPS patient and 30 healty individuals. Our study? s aim was to evaluate the relationship between DOPA use, clinical stage of the patients and polisomnographic parameters with literatures.The patients has been classified according to Hoehn-Yahr scale and DOPA use. Polysomnographic parameters were compared between the three groups of patients. The average oxygen saturation in PPS? s remained in low degrees during all sleep stages than in PD. IPD's AHI was higher in patients compared with PPS. When compaired to PD, PPS had more PLMS. In our study PPS?s sleep efficiency and sleep maintenace parameter was manner than other groups as similar to the literature. PD total snore index was higher than observed in PD? s. Our data shows the following; PPS due to the seriousness of the underlying pathological processes is very rich of polysomnographic parameter abnormalities and PSG is the gold standart diagnostic method for sleep disturbances. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Parkinson hastalığı tr_TR
dc.subject Parkinson disease tr_TR
dc.subject Polisomnografi tr_TR
dc.subject Polysomnography tr_TR
dc.subject Uyku apne sendromları tr_TR
dc.subject Sleep apnea syndromes tr_TR
dc.subject Uyku bozuklukları tr_TR
dc.subject Sleep disorders tr_TR
dc.title Uyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Rem period properties and tonus structure comparison in idiopathic parkinson's disease and parkinson's plus syndrome patients and healthy sleep structure tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account