Selcuk University Digital Archive Systems

Meme, tiroid, kolorektal ve over kanseri nedeni ile cerrahi uygulanmış kadın hastalarda depresyon, anksiyete ve benlik saygısının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ata, Özlem
dc.contributor.author Karakaya, Belgin
dc.date.accessioned 2015-12-10T12:37:29Z
dc.date.available 2015-12-10T12:37:29Z
dc.date.issued 2014-02-18
dc.identifier.citation Karakaya, B. (2014). Meme, tiroid, kolorektal ve over kanseri nedeni ile cerrahi uygulanmış kadın hastalarda depresyon, anksiyete ve benlik saygısının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2911
dc.description.abstract Kanser tüm dünyada ve ülkemizde görülen en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Kanserli hastada tanı konulma anından başlayarak tedavi aşamalarının tümünde ve sonrasında çok değişik duygusal ve davranışsal tepkiler ortaya çıkmaktadır. Kanser hastalarının yaklaşık yarısında psikiyatrik bozukluklar bildirilmiştir, en sık görülen psikiyatrik bozukluk depresyondur. Bu çalışmada, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na ait Tıbbi Onkoloji ve Endokrinoloji Polikliniklerine başvuran, adjuvan tedavilerini tamamlamış erken evre kanser hastalarında (30 meme kanseri, 30 kolon kanseri, 30 tiroid papiller kanseri, 30 over kanseri) ve 30 sağlıklı kontrol grubunda Hastane Anksiyete- Depresyon Ölçeği (HAD) ve Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği kullanarak anksiyete, depresyon ve benlik saygısı değerlendirildi. İstatistiki incelemede t- Testi ve Ki-kare testi kullanıldı. P ‹ 0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hastalar ile kontrol grubunun depresyon ve anksiyete ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken benlik saygısının hastalarda belirgin olarak azaldığı görüldü. Kanser türleri arasında anksiyete, depresyon ve benlik saygısı karşılaştırıldığında ise depresyon açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmazken anksiyete ve benlik saygısı açısından hastalıklar arasında fark olduğu bulundu. Tiroid papiller kanserli hastalarda anksiyete ve depresyonun düşük, benlik saygısının ise yüksek olduğu saptandı. tr_TR
dc.description.abstract Cancer is one of the most important health problems seen across the world and in our country. A wide variety of emotional and behavioral reactions occur in a patient with cancer starting from the moment of having the diagnosis through all treatment stages and afterwards. Psychiatric disorders have been reported in approximately a half of cancer patients and the most frequently seen psychiatric disorder is depression. In this study, anxiety, depression and self-esteem were assessed using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) in early-stage cancer patients who presented to the Medical Oncology and Endocrinology Outpatient Clinics of Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine in 2013 and who completed their adjuvant therapies (30 breast cancer, 30 colon cancer, 30 papillary thyroid cancer and 30 ovarian cancer) and in the control group of 30 healthy people. The t-test and Chi-square test were used for statistical analysis. P ‹ 0.05 was accepted as statistically significant. While no statistically significant difference was found between the depression and anxiety scales of the patients and the control group, self-esteem was seen to markedly decrease in the patients. When anxiety, depression and self-esteem were compared by cancer types, no statistically significant difference was found in terms of depression, but there was a difference between the diseases in terms of anxiety and self-esteem. Anxiety and depression was low but self-esteem was high in the patients with papillary thyroid cancer. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Anksiyete tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.subject Benlik saygısı tr_TR
dc.subject Self esteem tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.subject Surgery tr_TR
dc.subject Depresif hastalık tr_TR
dc.subject Depressive disorder tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.subject Kanser hastaları tr_TR
dc.subject Cancer patients tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.title Meme, tiroid, kolorektal ve over kanseri nedeni ile cerrahi uygulanmış kadın hastalarda depresyon, anksiyete ve benlik saygısının değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assessment of depression, anxiety and self-esteem in female patients who underwent surgery due to breast, thyroid, colorectal and ovarian cancer tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account